Zapraszamy do wspólnej zabawy: proste zasady, szybkie wesołe rundy, ruch, śmiech, zadania.

Jak skorzystać z gry:

 1. Wydrukuj plansze.
 2. Wytnij karty.
 3. Pożycz od innej planszówki kostkę i pionki.
 4. Zaproś bliskich do wspólnej gry.
 5. Graj i pomóż reniferowi Rudolfowi dotrzeć do domu.
 6. Koloruj w dowolnym momencie.

Udanej zabawy 🙂

Dużo bliskości i radości we wspólnym świątecznym czasie.

Istnieje wiele rodzajów wsparcia osób z ADHD. Poniżej znajdziesz przykładowe formy i obszary pracy, z których możesz skorzystać w ramach pracy ze specjalistami z ITPB.

 1. Sesje psychoedukacyjne dotyczące ADHD – spotkania polegające na wspólnym z psychologiem odkrywaniu niuansów Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Na sesjach poruszane są m.in. tematy związane z różnorodną ekspresją objawów ADHD w zależności od wieku i płci, neurobiologią ADHD, wpływie odżywiania i hormonów płciowych na objawy ADHD. Wyjaśniamy rolę farmakologii, higienicznego stylu życia i aktywności fizycznej, z konkretnymi wskazówkami, opartymi na doniesieniach najnowszych badań naukowych. Odpowiadamy na nurtujące pytania dotyczące indywidualnego funkcjonowania i objawów. Ten sposób oddziaływania może być połączony z indywidualnym treningiem umiejętności radzenia z objawami, zarówno dla młodzieży oraz dorosłych, jak i dla rodziców dzieci z ADHD. 
 1. Trening umiejętności (i funkcji wykonawczych) ADHD dla dorosłych i młodzieży – polega na stworzeniu indywidualnego planu funkcjonowania klienta w różnych obszarach życia (np. szkolnym/zawodowym, relacyjnym, społeczno-emocjonalnym), a następnie na jego podstawie, stworzenia strategii treningu umiejętności, realizowanego na kolejnych sesjach. Czas trwania treningu uzależniony jest od ilości zaplanowanych obszarów treningowych. 
 2. Trening zarządzania objawami dla rodziców dzieci z ADHD – podobnie jak trening umiejętności dla osób dorosłych, polega na stworzeniu indywidualnego planu występujących u dziecka trudności oraz zaprojektowaniu strategii wspierających rodziców w zarządzaniu objawami i zachowaniami dziecka. 
 3. Psychoterapia CBT – dedykowana dorosłym osobom z ADHD, którzy pragną zgłębić sposób swojego funkcjonowania w dłuższym procesie wsparcia w oparciu o założenia terapii poznawczo-behwioralnej (praca w obszarze zmiany przekonań, zachowania). Psychoterapia może być korzystna formą wsparcia dla osób zmagających się dodatkowo z innymi trudnościami np. zaburzeniami osobowości, odżywiania, obsesyjno – kompulsyjnymi, czy somatyzacyjnymi.  
 4. Interwencja kryzysowa dedykowana osobom z ADHD – polega na udzieleniu wsparcia w sytuacji kryzysu. Ze szczególnym uwzględniemie specyfiki objawów ADHD, które mogły mieć znaczenie w doświadczeniu nagłych trudności w obszarze relacyjnym, zawodowym, ekonomicznym, zdrowotnym itp. W ramach interwencji kryzysowej pomagamy w odzyskaniu równowagi psychicznej i poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji, uwzględniając neuroróżnorodność klienta.

W przypadku wątpliwości dotyczących wyboru formy pomocy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. Nasz koordynator odpowie na Twoje pytania lub zaprosi na wstępną konsultację z naszym specjalistą.

Na początek – to co najważniejsze w procesie diagnozy?

Profesjonalny, dokładny i etyczny proces diagnozy ADHD u dziecka jest priorytetem, ponieważ umożliwia on określenie odpowiedniej i indywidualnie dopasowanej do potrzeb i możliwości dziecka i rodziny formy wsparcia, a przez to poprawę komfortu życia i rozwoju młodego człowieka oraz jego bliskich.

Z doświadczenia wiemy, że proces diagnozy i spotkanie z psychologiem może budzić pewien niepokój, dlatego kluczowe jest dla nas, aby zarówno dziecko jak, i rodzice podczas diagnozy czuli się bezpiecznie i komfortowo. Stworzenie bezpiecznej, transparentnej, pełnej akceptacji i otwartości atmosfery podczas całego procesu diagnozy jest stanowi podstawę naszej pracy.

Czego możesz się spodziewać podczas konsultacji diagnostycznych? 

Proces diagnostyczny dzieci oraz młodzieży rozpoczyna się wstępnym wywiadem z rodzicami/opiekunami dziecka oraz rozpoznaniem zasobów oraz obszarów do rozwoju w różnych płaszczyznach funkcjonowania dziecka, przebiegu poszczególnych etapów życia, z uwzględnieniem ciąży i porodu oraz sytuacji rodzinnej.

Następnie odbywają się spotkania z dzieckiem/nastolatkiem, celem przeprowadzenia badania i obserwacji psychologicznej. Spotkań z dzieckiem może być kilka, w zależności od tempa nawiązywania relacji terapeutycznej i stosowanych narzędzi diagnostycznych.

W międzyczasie przekazujemy trzy arkusze narzędzia diagnostycznego Conners-3 do samodzielnego wypełnienia przez: 1) dziecko/nastolatka, 2)  rodziców oraz 3) nauczycieli. Prosimy także o przygotowanie wszelkiej dokumentacji mogącej mieć związek z objawami ADHD (dokumentacja z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dokumentacja medyczna, przykładowe wytwory artystyczne/szkolne dziecka).

Ważne jest dla nas holistyczne ujęcie funkcjonowania danej osoby, dlatego w ramach procesu diagnostycznego istotne jest także wykluczenie organicznego/somatycznego tła doświadczanych trudności. W odniesieniu do indywidualnej sytuacji dziecka, psycholog może zaproponować wykonanie badań laboratoryjnych lub dodatkowych specjalistycznych konsultacji np. z neurologiem, endokrynologiem, laryngologiem, EEG.

A co dalej?

Diagnoza wieńczona jest wyjaśnieniem otrzymanych wyników, przedstawieniem możliwości terapeutycznych dla dzieci i/lub rodziny, a także oddaniem zaświadczenia o przebytym procesie diagnostycznym. Na wniosek badanego możliwe jest również wydanie pełnej opinii psychologicznej z zaleceniami. W ostatnim kroku kierujemy dziecko/nastolatka do lekarza psychiatry, celem uzyskania rozpoznania medycznego i ewentualnego podjęcia farmakoterapii. 

Jak możesz przygotować się na pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie  wymaga przygotowania podstawowych informacji dotyczących procesu rozwoju dziecka w pierwszych etapach życia: przebieg ciąży i porodu, rozwój mowy, motoryki dużej/małej (chodzenie, pisanie), umiejętności szkolne. Pomocne będzie również przyniesienie dotychczasowej dokumentacji medycznej, która może mieć związek z obszarem ADHD. O wszelkich dodatkowych potrzebnych informacjach psycholog będzie informował na bieżąco.

Ile trwa diagnoza ADHD?

Pełny profesjonalny proces diagnostyczny ADHD obejmuje zazwyczaj od 2-4 sesji (50- 120 min.). Czas trwania jest zależny od indywidualnej sytuacji i funkcjonowania osoby badanej.

Jaki jest koszt diagnozy?

Koszt diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych realizowanych w ramach danego procesu.

Koszt konsultacji 50 min to 160 zł / 90 min. – 230 zł /  120 min. – 290 zł

Wydanie opinii wraz z zaleceniami jest dodatkowo płatne – koszt 150 zł.

Mamy nadzieję, że opisane poniżej informacje będą dla Ciebie pomocne.

Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, z chęcią na nie odpowiedmy. Zadzwoń lub napisz do nas.

Życzymy powodzenia w dbaniu o siebie.

Na początek – to co najważniejsze w procesie diagnozy?

Profesjonalny, dokładny i etyczny proces diagnozy ADHD jest priorytetem, ponieważ umożliwia określenie odpowiedniej i indywidualnie dopasowanej do potrzeb danej osoby formy wsparcia, a przez to poprawę komfortu życia.

Z doświadczenia wiemy, że proces diagnozy i spotkanie z psychologiem może budzić pewien niepokój, dlatego kluczowe jest dla nas, aby klient podczas diagnozy czuł się bezpiecznie i komfortowo.  Stworzenie bezpiecznej, transparentnej, pełnej akceptacji i otwartości atmosfery podczas całego procesu diagnozy jest dla nas priorytetem.

Czego możesz się spodziewać podczas konsultacji diagnostycznych? 

W pierwszym etapie diagnozy psycholog przeprowadza obszerny wywiad kliniczny, który stanowi tło do poznania funkcjonowania osoby badanej w różnych kontekstach i na przestrzeni lat.

W procesie diagnozy dorosłych używany jest ustrukturyzowany wywiad kliniczny DIVA-5 oraz przeprowadzana jest pełna diagnostyka różnicowa (czyli określenie znaczenia innych potencjalnych współwystępujących trudności, zaburzeń).

W niektórych przypadkach, celem poszerzenia wywiadu, do diagnozy zapraszamy również bliskich np. rodziców, partnera/kę osoby badanej. Oczywiście taka sytuacja ma miejsce, gdy istnieje taka możliwość i gdy jest uzasadniona klinicznie (np. znaczne luki w pamięci) oraz gdy klient wyraża na to zgodę.  

Ważne jest dla nas holistyczne ujęcie funkcjonowania danej osoby, dlatego w ramach procesu diagnostycznego istotne jest także wykluczenie organicznego/somatycznego tła doświadczanych trudności. W odniesieniu do indywidualnej sytuacji klienta, psycholog może poprosić o dostarczenie dokumentacji medycznej mogącej mieć związek z objawami ADHD lub zaproponować wykonanie badań laboratoryjnych lub dodatkowych specjalistycznych konsultacji np. z neurologiem.

A co dalej?

Diagnoza wieńczona jest wyjaśnieniem otrzymanych wyników, przedstawieniem możliwości terapeutycznych, a także oddaniem zaświadczenia o przebytym procesie diagnostycznym. Na wniosek badanego możliwe jest również wydanie pełnej opinii psychologicznej z zaleceniami. W ostatnim kroku kierujemy daną osobę do lekarza psychiatry, celem uzyskania rozpoznania medycznego i ewentualnego podjęcia farmakoterapii. 

Jak możesz przygotować się na pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie nie wymaga szczególnego przygotowania. To co może być pomocne, to przyniesienie dotychczasowej dokumentacji medycznej, która może mieć związek z obszarem ADHD, a także określenie najbardziej utrudniających funkcjonowanie objawów. O wszelkich dodatkowych potrzebnych informacjach psycholog będzie na bieżąco informował.

Ile trwa diagnoza ADHD?

Pełny profesjonalny proces diagnostyczny ADHD obejmuje zazwyczaj od 2-4 sesji (50- 120 min.). Czas trwania jest zależny od indywidualnej sytuacji oraz funkcjonowania osoby badanej i może ulec zmianie.

Jaki jest koszt diagnozy?

Koszt diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych realizowanych w ramach danego procesu.

Koszt konsultacji 50 min to 160 zł /  90 min. – 230 zł /  120 min. – 290 zł.

Wydanie opinii wraz z zaleceniami jest dodatkowo płatne – koszt 150 zł.

Mamy nadzieję, że opisane poniżej informacje będą dla Ciebie pomocne.

Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, z chęcią na nie odpowiedmy. Zadzwoń lub napisz do nas.

Życzymy powodzenia w dbaniu o siebie.

Skoro tutaj jesteś najprawdopodobniej istotne jest dla Ciebie Twoje zdrowie lub Twoich bliskich. Celem Poradni ADHD jest zapewnienie profesjonalnego, etycznego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia osobom dorosłym, dzieciom, nastolatkom z ADHD lub podejrzewających ten zespół u siebie lub swoich bliskich.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Mamy nadzieję, że opisane poniżej informacje będą dla Ciebie pomocne.

Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, z chęcią na nie odpowiedmy. Zadzwoń lub napisz do nas.

Życzymy powodzenia w dbaniu o siebie.

Diagnoza dorosłych

Diagnoza dzieci

Formy pomocy

Poniżej znajdziesz artykuły oraz materiały dotyczące ADHD.

ADHD
u dziewczynek i kobiet

Gdybyśmy zapytali przypadkową osobę na ulicy w jaki sposób wyobraża sobie ADHD, to zapewne usłyszelibyśmy o “niegrzecznym” chłopcu w podstawówce, który przeszkadza na lekcjach i biega wokół stołu z nożyczkami w rękach…

Czy ADHD istnieje?
Czy można z niego wyrosnąć?

ADHD istnieje i nie znika. Nie wyrasta się z niego – oczywiście w drodze rozwoju można nauczyć się określonych umiejętności, które ułatwiają funkcjonowanie. Mitem jest także anegdota, że “twórca/ojciec” ADHD na łożu śmierci przyznał się do ‘wymyślenia’ tego zaburzenia… 

ADHD u dorosłych – czy mnie to dotyczy? Najczęstsze zachowania. 

Przykłady najczęstszych zachowań:
– gadatliwość, rozwlekanie się w opowieściach, trudności z dotarciem do sedna; zbyt głośne mówienie, wyrywanie się do odpowiedzi 
– błądzenie myślami, niespokojny umysł, marzenia na jawie; ciągłe uczucie niepokoju…