W ramach współpracy ze szkołą Navigo, nasi terapeuci prowadzą Trening Zastępowania Agresji (ART), na który składają się trzu moduły: Trening Kontroli Złości, Trening Umiejętności Społęcznych oraz Trening Wnioskowania Moralnego. Spotkania prowadzone są dla uczniów klas 1-3.

Trening Zastępowania Agresji opracowano w celu ograniczenia impulsywnego wyrażania złości wśród dzieci i młodzieży, a także by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w szkole i uczyć dzieci dobrych strategii regulacji emocji.

ART to metoda potwierdzona w wielu badaniach naukowych, wykorzystująca techniki poznawczo-behawioralne.

ART nie ma na celu odbierania dzieciom doświadczania złości, a wykorzystanie jej w „słusznej sprawie”.

W ramach zajęć uczniowie ćwiczą nowe, bardziej konstruktywne zachowania oraz uczą się podejmowania decyzji dotyczących własnych reakcji.

Treningi mają charakter terapeutyczny – wzmacniający umiejętność regulacji emocji poprzez świadomość zależności pomiędzy doświadczanymi emocjami, reakcjami w ciele, myślami oraz zachowaniem.