Obszary wsparcia

Psychoterapia zarówno jest formą leczenia, jak i rozwoju osobistego. W życiu każdy z nas doświadcza różnego rodzaju trudności, z którymi można sobie poradzić wspólnie z osobą, która stoi po stronie Twojego zdrowia i dobrostanu. Poniżej znajdziesz opisy obszarów, w których udzielamy wsparcia dorosłym, młodzieży i dzieciom.

DOROŚLI


Zaburzenia:

 • afektywne (depresja, ChAD),
 • lękowe, nerwice  (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • obsesyjno – kompulsyjne (OCD/ nerwica natręctw ),
 • lęk o zdrowie,
 • PTSD – posttraumatyczne, wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • osobowości: narcystycznej, borderline, lękowej, unikającej, zależnej, paranoicznej, antyspołecznej psychotyczne,
 • snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy),
 • odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja),
 • seksualnych (zaburzenia erekcji, orgazmu, pochwica, dyspareunia,obniżone pożądanie) 

Uzależnienia:

 • alkohol, substancje psychoaktywne,
 • współuzależnienie, DDA,
 • patologiczny hazard,
 • uzależnienie od komputera/sieci internetowej, telefonu,
 • pracoholizm,
 • zakupoholizm,
 • uzależnienie od seksu/pornografii,
 • kompulsywne objadanie się.

Samorozwój

 • niskie poczucie wartości / samooceny
 • poszukiwanie celu/sensu w życiu,
 • perfekcjonizm
 • spadku motywacji
 • stres


Kryzys emocjonalny w sytuacji:

 • rozwodu, 
 • przemocy, mobbingu w pracy,
 • żałoby, straty,
 • myśli rezygnacyjnych (samobójczych), 
 • samookaleczania,
 •  utraty zdrowia osób chorujących onkologicznie, 
 • odczuwania przewlekłego bólu,
 • występowania objawów psychosomatycznych (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe) 
 • związanego z niepłodnością, z IVF, z adopcją

Wsparcie

 • osób LGBTQ
 • osób z dysforią płciową (trans)
 • kobiet w okresie okołoporodowym
 • kobiet z lękiem przed narodzinami,
  przed porodem,
 • depresją poporodową

DZIECI I MŁODZIEŻ


Terapia dzieci
doświadczających:

 • lęku, nieśmiałości,
 • zaburzenia snu,
 • napadów złości, agresj,
 • niskiej samooceny
 • mutyzmu, tików
 • zaburzeń spektrum autyzmu
 • problemy w nawiązywaniu współpracy,
 • trudności w egzekwowaniu poleceń,
 • opóźnienia w rozwoju emocjonalnym,
  społecznym, mniejsza dojrzałość,
 • pomoc i wsparcie w sytuacjach
  kryzysowych dziecka i rodziny.

Dla rodziców

wzmacniania kompetencji wychowawczych w podejściu (CBT,NVC, Jull, Stein, ACT)

psychoedukacja rodziców w zakresie:  

 • jak budować relacje oparte na szacunku i empatii?
 • jak radzić sobie z trudnymi dla nas emocjami i zachowaniami dzieci?
 • jak wspierać dzieci w przeżywaniu emocji złości, lęku, smutku?
 • jak wspierać samoregulację emocjonalną wszystkich członków rodziny?
 • czy potrzebna jest pomoc innego specjalisty?
 • jak dbać o siebie, będąc rodzicem?
 • czym są granice, gdzie ich szukać jak je wyznaczać?
 • jak radzić sobie z bezradnością i wypaleniem?
 • czy jestem dobrym rodzicem? 🙂
 • Jak być koterpautą swojego dziecka

Młodzież:

 • nieśmiałość, wycofanie
  lęk, niepokój, stres
 • nadmierna ambicja, kontrola
 • unikanie szkoły
 • depresja młodzieńcza
 • zaburzenia zachowania
 • trudności w regulacji złości, agresji
 • trudności w relacjach
 • nerwica natręctw OCD
 • zaburzenia odżywiania
  (bulimia, anoreksja)
 • samookaleczanie

z chęcią odpowiemy na każde pytanie