Arletta Franczak

Ogólne informacje

:
psycholog dorosłych
Języki: Polski

Jestem psycholożką o specjalności klinicznej w trakcie 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie oraz Kursu Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Zrealizowałam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Wspieram osoby w wydobywaniu zasobów i rozwijaniu strategii radzenia sobie z trudnościami. Zgłębiam obszar neuroróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Tworzę bezpieczną przestrzeń dla osób ze społeczności LGBTQIA+.

Jak pracuję?

Pracuję w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz wykorzystując metodę Dialogu Motywującego. Istotne jest dla mnie korzystanie z metod o naukowo potwierdzonej skuteczności, jednak najważniejszy aspekt to bezpieczna relacja terapeutyczna.

Co jest dla mnie ważne?

 • Nieoceniająca atmosfera i relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, autentyczności i partnerstwie.
 • Szacunek do światopoglądu, wartości i decyzji każdej osoby.

 • Regularne rozwijanie swoich kompetencji i umiejętności, aby podnosić jakość i warsztat pracy.

 • Praca zgodna z zasadami etyki zawodowej (jestem członkinią PTTPB).

Obszary wsparcia

 • Prowadzę konsultacje i wsparcie psychologiczne.

 • Wspieram osoby zmagające się z trudnościami emocjonalnymi, przewlekłym stresem, zaniżoną samooceną, trudnościami relacyjnymi.

 • Wspieram osoby w trudnej sytuacji życiowej prowadząc interwencję kryzysową (w sytuacji doświadczenia przemocy, żałoby, myśli samobójczych).

 • Prowadzę psychoterapię indywidualną osób zmagających się z obniżonym nastrojem, depresją, dystymią.

 • Prowadzę psychoterapię zaburzeń lękowych.

 • Prowadzę diagnozę, konsultacje i psychoedukację osób w obszarze ADHD.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Wrocławski (psychologia, jednolite 5-letnie studia magisterskie, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia)

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów)

 • Instytut Terapii Poznawczo – Behawioralnej (Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej)

 • Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie (4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z dialogiem motywującym DM)

Szkolenia:

 • Centrum Szkoleń Psychologicznych Akademia Psyche (Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2)

 • Akademia Motywacji i Edukacji (Praktyczne zastosowanie umiejętności Dialogu Motywującego w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi)

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi szeroko pojętego kryzysu psychicznego oraz ponad roczny staż pracy z młodzieżą.

Obecnie pracuję jako psycholog szkolny (liceum ogólnokształcące). Doświadczenie zdobywałam również odbywając staże na oddziałach psychiatrycznych, a także angażując się w działania wolontariackie w organizacji pozarządowej.

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (XII Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży)

 • Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii UWr

 • Fundacja Opieka i Troska (Dom Wspólny)

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Psychiatrii – badania przesiewowe podczas kampanii „Razem przed siebie”


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW