Natalia Szymańska

Ogólne informacje

Wrocław Zacisze:
Środa
psycholog dzieci, konsultacje rodzicielskie, psycholog młodzieży, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psycholożką, specjalizuję się w obszarze psychologii dzieci i młodzieży. Ukończyłam roczny kurs interwencji kryzysowej, a obecnie realizuję kurs podstawowy psychoterapii systemowej. Jestem certyfikowaną trenerką TUS. Na co dzień pracuję na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży II WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki i Terapii FAS.

Jak pracuję?

Pracuję z dziećmi i nastolatkami, mierzącymi się z problemami z kręgu zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń emocji i zachowania, depresyjnych i lękowych. Pomagam w zakresie trudności adaptacyjnych i wynikających z kryzysów rozwojowych. W mojej pracy korzystam z dorobku różnych nurtów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego rozumienia rodziny oraz technik terapii poznawczo-behawioralnej. Poszerzam swoją wiedzę z zakresu Trzeciej Fali CBT, w szczególności ACT. W pracy interwencyjnej w sytuacji stresu korzystam z EmotionAid®, metody opartej na podejściu Somatic Experiencing®. Dbam o etykę pracy, regularnie uczestniczę w szkoleniach, a swoją pracę poddaję superwizji.

Co jest dla mnie ważne?

Empatyczne i uważne towarzyszenie dzieciom, nastolatkom i rodzicom. Zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Obszary wsparcia

 

 • diagnoza i wsparcie dzieci i nastolatków w spektrum autyzmu, z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, ADHD, FASD, z trudnością z regulacją emocji
 • interwencja kryzysowa, m.in. w sytuacji kryzysu utraty zdrowia, żałoby, rozwodu rodziców
 • trening umiejętności społecznych
 • diagnoza psychologiczna (funkcje poznawcze, intelekt)
 • konsultacje rodzicielskie

 

Wykształcenie:

 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (w trakcie)
 • Roczny kurs interwencji kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Uniwersytet Wrocławski, Psychologia (studia jednolite, stacjonarne)
 • Uniwersytet Jagielloński, Psychologia Stosowana (dwa semestry w ramach ogólnopolskiego programu Mobilności Studentów i Doktorantów ,,Most”)

 

Szkolenia:

 • Kurs szkoleniowy profilaktyki zachowań samobójczych w praktyce profesjonalistów ochrony zdrowia - Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Trener TUS, I i II stopień - Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
 • Diagnostyka Neuropsychologiczna FASD - dr Iwona Palicka
 • Standardy diagnostyczne i ocena dysmorfii u dzieci z spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych FASD - prof. Robert Śmigiel
 • Skala Inteligencji Stanford Binet-5 - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • Diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych - Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska
 • Ocena neuropsychologiczna w otępieniu i łagodnych zaburzeniach poznawczych - Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska
 • Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach, przemocy seksualnej - Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Uzależnienia behawioralne - Karan NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

 

 • Centrum Cognito, Wrocław
 • Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii FAS, Wrocław
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, WSS im. J. Gromkowskiego, dawniej: Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Wrocław
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży II, WSS im. J. Gromkowskiego, dawniej: Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Wrocław
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, Wrocław
 • Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie, Wrocław (praktykant)
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki, Kraków (praktykant)
 • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków (praktykant)
 • Oddział Neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków (praktykant)
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków (praktykant)
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Kraków (praktykant)
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, Wrocław (praktykant)

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW