Paula Florczyk

Ogólne informacje

Wrocław Południe:
Poniedziałek, Czwartek,
psycholog dorosłych, interwent kryzysowy
Języki: Polski

Z wykształcenia - ale także z pasji i zamiłowania - jestem psycholożką o specjalności klinicznej oraz interwentką kryzysową. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w oddziale stacjonarnym szpitala psychiatrycznego, gdzie udzielałam indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej. Szkolę się w obszarze obejmującym tematykę wsparcia okołoporodowego - szczególnie bliska jest mi praca z doświadczeniem straty bądź trudnej płodności. Pracuję z osobami pełnoletnimi, doświadczającymi kryzysów relacyjnych, sytuacyjnych bądź rozwojowych. Prowadzę wspierające konsultacje indywidualne w ramach poradnictwa psychologicznego, diagnozy psychologicznej i interwencji kryzysowej, a także grupy wsparcia, terapię grupową.

Jak pracuję?

Jako psycholożka pracuję integratywnie, indywidualnie dopasowując metodę i narzędzia pracy do charakterystyki trudności, zgłaszanej przez pacjenta. Wyjątkowo bliskie jest mi podejście III fali terapii poznawczo-behawioralnej, szczególnie terapia schematów i ACT, czy nurt humanistyczno-egzystencjalny.

Co jest dla mnie ważne?

Niezmiernie cenię możliwość towarzyszenia drugiej osobie w procesie zdrowienia i wprowadzania upragnionych zmian, mających na celu poprawę jakości życia. W kontakcie z pacjentem bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pełnej empatii, życzliwości, uważności, poczucia bezpieczeństwa, ciepła, zaufania i poszanowania granic. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem psycholożką przyjazną osobom LGBTQIAP+ i ich bliskim.

Obszary wsparcia

 • udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie utraty zdrowia, po hospitalizacji psychiatrycznej, zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia afektywne, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia od substancji psychoaktywnych),
 • prowadzę interwencję kryzysową i wsparcie psychologiczne w obliczu: przemocy, żałoby, straty, myśli rezygnacyjnych, kryzysu relokacyjnego/migracyjnego/uchodźczego,
 • prowadzę interwencję kryzysową i wsparcie psychologiczne w kryzysach oraz trudnościach okołoporodowych (utraty okołoporodowe, kryzys płodności, lęk przed ciążą bądź porodem, połóg, okołoporodowe zaburzenia psychiczne),
 • na podstawie obserwacji, wywiadu klinicznego i kwestionariuszy diagnostycznych przeprowadzam diagnozę psychologiczną osób dorosłych w obszarze zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i ADHD,
 • wspieram osoby, które doświadczają: trudności w relacjach i w sytuacjach doby codzienności, problemu z regulacją emocjonalną; niskiej samooceny, spadku motywacji, stresu, samotności,
 • pracuję z osobami pragnącymi pogłębić swój potencjał przez rozwój osobisty,
 • prowadzę prewencyjną i profilaktyczną psychoedukację w obszarze zaburzeń psychicznych.

Wykształcenie:

 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jednolite studia magisterskie, tryb
  stacjonarny, specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia osób dorosłych

Szkolenia:

 • Kurs Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym pod kierunkiem dr Natalii Liszewskiej – Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Czułe wsparcie w kryzysach okołoporodowych – półroczne szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów pod kierunkiem mgr Katarzyny Szewczyk-Skorupskiej

 

 • Oddział Kliniczny Psychiatryczny i Psychogeriatryczny Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego
  Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu (oddział stacjonarny)
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu
 • Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW