dr hab. prof. SWPS Justyna Ziółkowska

Ogólne informacje

Oleśnica:
Czwartek
Suicydolog, psycholog dorosłych, interwent kryzysowy
Języki: Polski

Jestem psycholożką, suicydolożką, interwentką kryzysową. Na co dzień pracuję jako profesorka w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie uczę psychologii klinicznej oraz prowadzę badania naukowe na temat zdrowia psychicznego. Jestem autorką wielu publikacji naukowych (artykułów i książek) na temat kryzysów psychicznych, a w szczególności kryzysu samobójczego.

Jak pracuję?

Bliskie są mi założenia podejścia poznawczo-behawioralnego, systemowego i humanistycznego. Zwracam uwagę na to, by moje działania były poparte najnowszą wiedzą naukową. Uważam też, że psycholog musi nieustannie rozwijać się i poszerzać swą wiedzę, dlatego szkolę się również w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Co jest dla mnie ważne?

Refleksyjność w pracy. Nauczono mnie także pokory i szacunku do innych oraz ich decyzji.

Obszary wsparcia

pracuję z osobami, które:

 • doświadczają kryzysów, m.in. w sytuacjach rozwodu, choroby, przemocy, śmierci
 • są w kryzysie samobójczym
 • są w żałobie
 • mają trudności w relacjach z innymi (np. z partnerami, rodziną, współpracownikami)
 • poszukują wsparcia w związku z przeżywaniem silnego stresu chcą nauczyć się lepiej panować nad swoimi emocjami (np. złością czy lękiem)
 • są nieśmiałe i/lub mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi
 • czują się samotne
 • mierzą się z poczuciem winy
 • nie wierzą w siebie i swoje możliwości
 • mają niską samoocenę
 • chcą lepiej poznać siebie

 

Edukacja:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet SWPS (w trakcie)
 • Letni Kurs Interwencji Kryzysowej, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej; Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego; Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Psychoedukacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych; Centrum Edukacji Doskonalenia i Rozwoju. Ośrodek Szkolenia Kadr Oświatowych w Krakowie
 • Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych; Centrum Edukacji Doskonalenia i Rozwoju. Ośrodek Szkolenia Kadr Oświatowych w Krakowie
 • habilitacja (psychologia); Uniwersytet SWPS; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, 2016
 • doktorat (psychologia); Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, 2009
 • magisterium (psychologia); Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, 2005

Szkolenia:

 • Doing What Matters in Times of Stress [Ważne nawyki w sytuacjach stresu]; Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej, WHO Country Office in Poland (supervision)
 • CBT for suicide prevention [Psychoterapia poznawczo-behawioralna w prewencji samobójczej]; The Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy
 • CBT for personality disorder [Psychoterapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach osobowości]; The Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy
 • Integrating Mindfulness into Cognitive Behavior Therapy [włączanie uważności w psychoterapię poznawczo-behawioralną]; The Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy
 • CAMS [Metoda oceny i zarządzania tendencjami samobójczymi we współpracy z pacjentem]; CAMS Care – Preventing suicide
 • Essential DBT Skills for Individuals Who are Suicidal and the People that Care for Them [Podstawowe umiejętności DBT dla osób o skłonnościach samobójczych i osób, które się nimi opiekują]; CAMS Care – Preventing suicide
 • Attachment-Based Family Therapy: a family safety net approach to suicide treatment [Terapia rodzinna oparta na przywiązaniu: podejście do leczenia samobójstw oparte na sieci bezpieczeństwa rodzinnego]; CAMS Care – Preventing suicide

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW