Hanna Zaleśkiewicz

Ogólne informacje

Oleśnica:
Piątek
psycholog dorosłych, psycholog młodzieży, interwent kryzysowy, Psycholog
Języki: Polski, Angielski

Jestem psycholożką, ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS realizując specjalność kliniczną. Obecnie jestem
doktorantką na Uniwersytecie SWPS. Współpracuje z Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (CARE-BEH). Naukowo zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami aktywności fizycznej i zmiany nawyków żywieniowych. W pracy z drugim człowiekiem ważne jest dla mnie towarzyszenie i podążanie za klientem w procesie zmiany i przezwyciężaniu trudności życiowych. Wspieram osoby w kryzysie oraz potrzebujące poradnictwa psychologicznego. Cenię sobie autentyczność, relację, zaufanie i uważność. Bardzo bliskie jest mi podejście III fali terapii poznawczo-behawioralnej, a szczególnie ACT oraz DBT.

Jak pracuję?

W swojej pracy najbliższe są mi techniki oparte na terapii poznawczo-behawioralnej, ale również terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii dialektyczno-behawioralnej. Lubię czerpać też z technik mindfulness. Korzystam z technik, których skuteczność została potwierdzona empirycznie.

Co jest dla mnie ważne?

W kontakcie z drugą osobą ważna jest dla mnie empatia, szczerość, autentyczność, otwartość i budowanie relacji, która oparta jest na poczuciu bezpieczeństwa. Ważne jest dla mnie również stałe rozwijanie swoich kompetencji i pogłębianie swojej wiedzy poprzez szkolenia oraz superwizja, dzięki której mogę czerpać z doświadczenia innych terapeutów.

Obszary wsparcia

- pogorszenie nastroju, subiektywnej jakości życia
- wsparcie w kryzysie
- pomoc w radzeniu sobie ze stresem
- trudności w relacjach
- psychoedukacja dotycząca zaburzeń psychicznych i ich prewencji oraz profilaktyki
- interwencja kryzysowa np. kryzys utraty zdrowia, kryzys żałoby, kryzys doświadczenia przemocy, kryzys suicydalny
- niska samoocena
- brak motywacji, wypalenie zawodowe
- wsparcie osób LGBT+
- psychoedukacja dotycząca żywienia i aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie psychiczne

  • Psychologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Roczne Studium Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym - ITPB

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu; Oddział Ogólnopsychiatryczny i Psychogeriatryczny


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW