Artur Pobłocki

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Poniedziałek, Czwartek,
konsultacje online, neuropsycholog, psychoterapeuta par, konsultacje seksuologiczne, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Języki: Polski, Angielski

Jestem psychologiem klinicznym, certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym, seksuologiem i neuropsychologiem. Chcąc jak najlepiej pomagać pacjentom, oprócz klasycznego warsztatu pracy terapeutycznej, stosuję wiele metod i technik terapeutycznych opartych na dowodach (tzn. o skuteczności potwierdzonej badaniami). Wierzę, że współpraca oparta na otwartości, autentyczności i poczuciu humoru tworzy przestrzeń wzajemnego porozumienia oraz przynosi najlepsze rezultaty.

Jak pracuję?

W swojej pracy korzystam z podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT),  dialektycznej terapii behawioralnej (DBT) oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Bliska jest mi także psychoterapia humanistyczna, psychoterapia narracyjna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR), racjonalna terapia zachowania (RTZ) oraz terapia skoncentrowana na emocjach (EFT). W kontakcie z klientem stosuję elementy mindfulness, trening metapoznawczy, trening społecznego poznania i neuropoznania, relaksację i regulację napięcia.

Co jest dla mnie ważne?

W mojej pracy ważna jest dla mnie uważność i akceptacja, a także bezpośredniość, autentyczność, odpowiedzialność, zaangażowanie i poczucie humoru. Dostosowuję techniki pracy do potrzeb terapii, jednocześnie zwracając uwagę na cel jaki chce osiągnąć klient. Lubię jasne zasady i pilnuję ustalonych ram współpracy. Lubię także interaktywność podczas sesji. Wierzę, że każdy posiada potencjał dlatego też w swojej pracy staram się skupiać na mocnych stronach klienta, czasami pomagając mu je odkryć lub docenić.

Obszary wsparcia

 • pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń afektywnych (depresja, ChAD),
 • wspieram osoby z zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, lęk o zdrowie,
 • wspieram osoby po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • pomagam osobom z trudnościami seksuologicznymi,
 • wykonuje diagnozę psychologiczną (badania funkcji poznawczych, intelektu, osobowości),
 • pracuję w obszarze rehabilitacji funkcji poznawczych

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD/ nerwica natręctw),
 • zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia psychotyczne,
 • kryzys emocjonalny -  problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • zaburzenia snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy),
 • wsparcie osób z trudnościami seksuologicznymi,
 • trudności w określeniu/akceptacji orientacji seksualnej lub identyfikacji płciowej,
 • trudności w adaptacji kulturowej,
 • wsparcie osób LGBT,
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • praca z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwoju osobisty/ samorozwój,
 • praca z osobami zmagającymi się z przewlekłym bólem,
 • diagnoza oraz terapia uzależnień (alkohol, substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne),
 • terapia osób współuzależnionych oraz DDA,
 • diagnoza psychologiczna (badania funkcji poznawczych, intelektu, osobowości),
 • rehabilitacja funkcji poznawczych,
 • myśli samobójcze, samookaleczanie,
 • praca z osobami o niskiej samoocenie,
 • podejmowanie trudnych decyzji,
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • 2015 - 2019 Gdański Uniwersytet Medyczny - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej (ukończona)
 • 2014 - 2018Uniwersytet SWPS - Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (ukończona, certyfikat nr 688)
 • 2014 - 2015 Uniwersytet Gdański - Psychologia transportu – studia podyplomowe
 • 2013 - 2014 Gdański Uniwersytet Medyczny - Psychologia kliniczna – studia podyplomowe
 • 2012 - 2014 Uniwersytet SWPS - Seksuologia kliniczna – studia podyplomowe
 • 2006 - 2011 Uniwersytet SWPS - Psychologia – jednolite studia magisterskie
 • 2003 - 2008 Uniwersytet Gdański - Politologia – jednolite studia magisterskie

Szkolenia:

 • Szkolenie pt. Kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną (2018)
 • Szkolenie Experience Based Idea – Psychiatry Today 2017
 • Neuropsychiatric Inventory Questionnaire – Interviewer Training Module
 • Johns Hopkins University – Psychological First Aid (kurs on-line) (2016)
 • École Polytechnique Fédérale De Lausanne – BrainX: Cellular Mechanisms of Brain Function (kurs on-line) (2016)
 • Neurodegeneracje I – Skala Addenbrooke’s Cognitive Examination-III w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych (warsztaty) (2014)
 • Kurs kształcący edukatorów i edukatorki seksualne „Edukacja Bez Tabu” (2013)
 • Neurorehabilitacja u pacjentów po udarach mózgu i w przebiegu stwardnienia rozsianego (2019)
 • Neurodegeneracje – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa (sześć edycji w latach 2014-2019)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie (2018)
 • Konferencja pt. Leczenie ciała i duszy. O współwystępowaniu chorób somatycznych i zaburzeń afektywnych (2018)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 - 2020 - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 • 2015 - 2019 - staże specjalizacyjne: Szpital Bielański w Warszawie, Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku
 • 2014 - Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie (Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie)
 • 2011 - 2012 - RoboNet Sp. z o.o. - przygotowanie i realizacja kursów oraz szkoleń
 • 2004 - Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie -prowadzenie kursów i warsztatów - wolontariat

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW