Anna Pleśniak

Ogólne informacje

Wrocław Zacisze:
Poniedziałek, Czwartek,
konsultacje rodzicielskie, psychoterapeuta młodzieży, psycholog młodzieży, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, a także kynoterapeutą i terapeutą EEE Biofeedback. Zajmuję się terapią indywidualną dzieci i młodzieży, a także konsultacjami i poradami dla rodziców. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej na wrocławskim Biskupinie, prowadzę spotkania indywidualne z dziećmi objętymi orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prywatnie  jestem mamą 2 dzieci. Jestem miłośniczką lasu, gór i mindfulness.

 

Jak pracuję?

W swojej pracy opieram się głównie na nurcie poznawczo-behawioralnym, bliskie jest mi podejście terapii ACT. Chętnie wprowadzam podczas sesji elementy Mindfulness.

Obszary wsparcia

 • prowadzę terapię dzieci i młodzieży zmagających się z nieśmiałością, lękiem, zaniżoną samooceną,  depresją, fobią, napadami paniki, problemami w zakresie samoregulacji własnych emocji
 • prowadzę interwencję kryzysową w sytuacji rozpadu rodziny, śmierci osoby bliskiej, myśli rezygnacyjnych
 • wspieram dzieci i młodzież doświadczających trudności w relacjach z bliskimi i rówieśnikami
 •  pracuję z dziećmi z diagnozą Zespołu Aspergera
 • wspieram dzieci z diagnozą zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • pomagam dzieciom z diagnozą ADHD osiągać sukcesy w środowisku szkolnym

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (psychoterapeuta I stopnia psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
 • Terapeuta EEG-Biofeedback, kurs I i II stopnia, BioMed
 • Kurs kynoterapii, Regionalne Centrum Edukacji
 • Kurs pedagogiczny, DODN
 • Tytuł magistra psychologii- Uniwersytet Wrocławski

 

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce III modułowy kurs bazowy 45 h, Centrum Terapii Behawioralnej
 • Diagnoza i terapia depresji CBT, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (Dominika Polkowska-Jaroszewicz, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających lęku napadowego. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (Dominika Polkowska-Jaroszewicz, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających depresji. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (dr Agata Kołodziejczyk, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem  społecznym, Instytut Proeduco
 • Dziecko z autyzmem w systemie kształcenia: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,WCDN
 • Dzieci i młodzież z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jak je rozumieć, jak im pomagać? Europejski Instytut Socrates Scola
 • Debriefing  w szkole, Pracownia Edukacji Psychologicznej
 • Przemoc wobec dzieci, rozpoznawanie, reagowanie i profilaktyka, programy profilaktyczne dla rodzin dysfunkcyjnych, wczesna profilaktyka, alhohlizm, reagowanie i wspieranie na terenie szkoły, Zespół Szkół nr 12 w SP ZOZ

 

 • Pracownia Psychoterapii Cognishift , indywidualna terapia dzieci i młodzieży 
 • Szkoła Podstawowa nr 91 we Wrocławiu, stanowisko: psycholog szkolny
 • Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Wrocław, psycholog i kynoterapeuta
 • Przedszkole integracyjne, Nysa: diagnoza i terapia dzieci 
 • Fundacja Pozytywka, Wrocław

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW