Justyna Czekaj

Ogólne informacje

Oleśnica:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek,
psychoterapeuta młodzieży, psycholog dorosłych, psycholog młodzieży, interwent kryzysowy, psychoterapeuta dorosłych
Języki: Polski

Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam odbywając staże na oddziałach psychiatrycznych, pracując w szkole podstawowej oraz organizacjach pozarządowych.

W ITPB prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych.

Jak pracuję?

W pracy z klientem opieram się głównie na terapii poznawczo-behawioralnej, jednak czerpię także inspiracje z nurtów pokrewnych - terapii schematów oraz ACT.

Co jest dla mnie ważne?

Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna oparta na autentyczności, otwartości oraz zaufaniu. Jestem uważna na indywidualne potrzeby klienta, staram się szukać wraz z klientem optymalnych dla niego metod pracy.

W pracy ważne jest dla mnie ciągłe doskonalenie swoich kompetencji, dlatego uczestniczę w kursach i szkoleniach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Obszary wsparcia

 

  • pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia
  • wspieram osoby mające trudności w poradzeniu sobie z obniżonym samopoczuciem, niską samooceną, lękiem, stresem oraz trudnościami w relacjach interpersonalnych
  • pomagam pogłębić wiedzę o sobie
  • towarzyszę na drodze rozwoju osobistego

 

  • Uniwersytet Wrocławski, psychologia
  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej CBT- EDU, 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, przygotowanie pedagogiczne

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW