Miranda Furmankiewicz

psycholog, interwent kryzysowy

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz interwentem kryzysowym. Współpracuję z Fundacją NON LICET, gdzie pełniąc dyżury pierwszego kontaktu udzielam wsparcia osobom w kryzysie oraz osobom doświadczonym przemocą. Doświadczenie zdobywałam również w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu. Uważam, że szczególnie ważna jest relacja oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Swoją przyszłość wiążę z kształceniem psychoterapeutycznym. Prywatnie jestem miłośnikiem zwierząt, cenię czas spędzony z bliskimi, długie rozmowy i dobrą kawę.

Obszary wsparciaWykształcenieDoświadczenie
  • Prowadzenie interwencji kryzysowej dla osób dorosłych oraz młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie, doświadczonych przemocą, żałobą
  • Konsultacje, poradnictwo psychologiczne
  • Uniwersystet Humanistycznospołeczny SWPS, psychologia, specjalność kliniczna
  • Studium Interwencji Kryzysowej, ARCAN – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkolenie ,,Uzależnienia behawioralne'' - Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN
  • Szkolenie ,,Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce klinicznej'' - Uniwersytet SWPS i PTP
  • Szkolenie ,,Młodzieżowy model akceptacji, uwagi i psychologii pozytywnej''
  • Fundacja NON LICET, Wrocław (pierwszy kontakt oraz praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych)
  • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Wrocław (Oddział Dzienny)
  • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Wrocław