Anna Kotela

Ogólne informacje

Oleśnica:
Środa
psycholog dorosłych
Języki: Polski

Jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo -behawioralną w trakcie szkolenia. Doświadczenie zdobywałam będąc wolontariuszem w hospicjum, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz w stowarzyszeniach opiekujących się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Wspieram osoby dorosłe w kryzysie (utrata zdrowia, żałoba, problemy w relacjach, rozstania, wypalenie z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, doświadczanie przemocy w rodzinie). Pomagam osobom zmagającym się z lękami, depresją. Osobiście jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci, z tego jednego z niepełnosprawnością intelektualną. Lubię góry i wycieczki rowerowe. Kocham bezkres polskich plaż poza sezonem. Joga pozwala mi ćwiczyć uważność.

Jak pracuję?

W mojej pracy terapeutycznej trzonem są protokoły poznawczo-behawioralne, cenione za wysoką skuteczność leczenia. Udzielając wsparcia korzystam z metod terapii akceptacji i zaangażowania ACT, Samowspółczucia, DBT. Ciało i psychikę człowieka postrzegam jako nierozerwalną jedność, dlatego fascynują mnie także metody rozładowywania stresu zaczerpnięte z kinezjologii czy teorii nerwu błędnego.

Co jest dla mnie ważne?

Drugi człowiek ze swoją niepowtarzalną historią życia. Budowanie relacji pełnych akceptacji i wzajemnego szacunku. Troska i wdzięczność. Uważność, otwartość i szczerość. Zależy mi na przywracaniu ludziom wiary we własne siły, motywowanie ich do rozwoju, do zdobywania nowych kompetencji, odwagi do poznawania siebie i życia zgodnie z własnymi wartościami.
Dla mnie jako psychologa ważna jest cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu ale także elastyczność i kreatywność w doborze metod pracy. Poszanowanie granic. Etyka oraz rozwój moich kompetencji i samoświadomości.

Obszary wsparcia

 • wsparcie w kryzysie utraty zdrowia, żałoby, rozstań, doświadczania przemocy
 • problemy w relacjach zawodowych, rodzinnych
 • wypalenie w opiece nad chorym członkiem rodziny, niepełnosprawnym dzieckiem
 • obniżenie nastroju, brak motywacji do działania, lęk, depresja

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Crescentia ( w trakcie)
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu, jednolite studia magisterskie, specjalność psychologia kliniczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu-jednolite studia magisterskiekierunek: marketing i zarządzanie, rachunkowość

Kursy i seminaria:

 • Kinezjologia Edukacyjna “Brain Gym” (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, mgr K. Bartkowiak)
 • Terapia akceptacji i zaangażowania ACT: Korzystanie z wartości i troski o siebie, aby nieść pomoc przy długoterminowych problemach
  zdrowotnych.(Uczę się ACT, prof. K.Wilson)
 • Jak pracować z pacjentem w podeszłym wieku (Centrum Terapii Dialog, Prof.dr hab.n.med. T. Parnowski)
 • Letni Kurs Interwencji Kryzysowej (ITPB, dr N. Liszewska)

 

 • Hospicjum i Zakład Opiekuńczo Leczniczy ZOZ Oława
 • Stowarzyszenie "Razem Łatwiej" gmina Czernica
 • Stowarzyszenie Światło Otwarci na Przyszłość Wrocław

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW