Aleksandra Nowak

Ogólne informacje

Wrocław Zacisze:
Poniedziałek, Piątek,
psycholog dzieci, psycholog dorosłych, psycholog młodzieży
Języki: Polski

Jestem psycholożką o specjalności klinicznej oraz interwentką kryzysową. Doświadczenie zdobywałam w Fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, a także w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym pracuję po dziś dzień, jako psycholog w Poradni Konsultacyjnej oraz koordynator opieki w Punkcie Koordynacyjno - Zgłoszeniowym. Ponadto, towarzyszę i wspieram młodych pacjentów w domu opieki dla przewlekle, somatycznie chorych dzieci i młodzieży. Spełniam się tam również w roli psychologa – diagnosty.

Pasjonuje mnie neuropsychologia, psychoneuroimmunologia i szeroko pojęta neuroróżnorodność. Obszarem moich szczególnych zainteresowań zawodowych są niuanse zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – obrazy kliniczne osób w różnym wieku, w zależności od płci, czy też współchorobowość i efektywne metody terapii. W dużej części mojej pracy diagnozuję, wspieram konsultuję osoby z ADHD. 

Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt, klimatycznego, niszowego kina, muzyki na żywo i meksykańskiej kuchni. 

Jak pracuję?

W pracy z klientem korzystam z podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, ale także integruję rozumienie nurtów tzw. III fali terapii poznawczo - behawioralnej: akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapii skoncentrowanych na współczuciu i uważności (CFT). 

Co jest dla mnie ważne?

W pracy z drugą osobą ważne jest dla mnie holistyczne i kontekstualne rozumienie funkcjonowania człowieka, stosowanie metod o udowodnionej empirycznie skuteczności oraz kierowanie się zasadami etyki zawodowej. Swoje kompetencje regularnie podnoszę eksplorując najnowsze doniesienia świata nauki oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach. Podczas spotkań zależy mi na ciepłej i przyjaznej atmosferze opartej na autentyczności, otwartości oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Obszary wsparcia

 • Prowadzę diagnozę dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze ADHD.
 • Konsultuję i wspieram osoby osoby pragnące lepiej poznać, zrozumieć i zaakceptować swój wyjątkowy neurotyp.
 • Prowadzę dopasowane do indywidualnych potrzeb treningi umiejętności radzenia sobie z ADHD.
 • Wspieram rodziców neuroróżnorodnych dzieci i nastolatków.
 • Wspieram osoby zmagające się z trudnościami w relacjach, trudnościami w regulacji emocji, zaniżoną samooceną, spadkiem motywacji, prokrastynacją.
 • Udzielam wsparcia osobom w kryzysie emocjonalnym i sytuacyjnym (m.in. myśli samobójcze, doświadczenie przemocy, nagła utrata zdrowia).

 

 • “ADHD Clinical Services Provider (ADHD-CCSP) Certification Course: Strength-based Interventions to Thrive with ADHD from Childhood to Adulthood” - Russel Barkley PhD, Stephanie Sarkis PhD, Edward Hallowell MD, John Ratey MD i in.
 • “Jak pracować z dorosłym pacjentem z ADHD” - Kamil Dante Lucci
 • “Understanding and Succeeding with ADHD” - dr Randy Hyde
 • Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2 - mgr Andrzej Janiak
 • 11 tygodniowy kurs self practice / self reflection w paradygmacie akceptacji i zaangażowania - dr Natalia Liszewska i mgr Natalia Stasiowska
 • Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - Integri
 • Szkolenie kwalifikacyjne nadające uprawnienia do posługiwania się skalą Stanford - Binet 5 - dr Bartosz M. Radtke (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku)
 • Kurs Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym - Instytut Terapii Poznawczo - Behawioralnej dr Natalii Liszewskiej we Wrocławiu
 • "Jak pracować z dorosłymi z zespołem Aspergera" - Kamil Dante Lucci
 • „Psychoterapia pacjenta z zaburzeniem osobowości borderline”- dr hab. n. społ. Anna Zajenkowska
 • „Zaburzenia seksualne - wsparcie terapeutyczne w nurcie poznawczo - behawioralnym" - Sylwia Jarosz
 • "Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych" - Sheri Turell.
 • "Między skrajnościami - praca terapeutyczna z klientem z zaburzeniem osobowości typu borderline" - Magdalena Rachubińska z Łódzkiej Warsztatowni
 • "Pacjent z doświadczeniem traumy z dzieciństwa." - Izabela Barton-Smoczyńska
 • "Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka" - lek. Anna Nowak i lek. Michał Feldman
 • "OCD - praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi zaburzenia obsesyjno - kompulsyjnego" - Ewa Wilk, Elżbieta Płońska z Centrum Diagnozy i Psychoterapii CEBET
 • "Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii ACT" - Timothy Gordon
 • "Terapia ACT w żałobie" - Ray Owen
 • "Niezbędnik terapeuty ACT - konceptualizacja przypadku w terapii ACT, planowanie interwencji, przebieg terapii." - Sabina Sadecka
 • "Lęk mnie bierze - praca z osobami doświadczającymi lęku napadowego" - Ewa Wilk, Elżbieta Płońska z Centrum Diagnozy i Psychoterapii CEBET
 • "Zaburzenia lękowe - podstawy pracy w nurcie poznawczo behawioralnym." - Katarzyna Kowalska z Centrum Psychoterapii PSYCHOTESTO
 • "Fobia społeczna - praca terapeutyczna z pacjentami doświadczającymi lęku społecznego" - Ewa Wilk, Elżbieta Płońska

 

 • Psycholog w Poradni Konsultacyjnej Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Psycholog dyżurny i Koordynator opieki w Punkcie Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Psycholog w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Wierzbicach
 • Wolontariusz Fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW