Maria Kaczmarek

Ogólne informacje

Wrocław Zacisze:
Wtorek, Czwartek,
psycholog dorosłych, konsultacje seksuologiczne
Języki: Polski

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego - w toku studiów realizowałam specjalność z obszaru psychologii klinicznej osób dorosłych. Ukończyłam także dwuletnie studia podyplomowe z zakresu seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Udzielam poradnictwa psychologicznego, wspieram osoby mierzące się z trudnościami w różnych obszarach, prowadzę psychoedukację. Szczególnie bliskie zawodowo są mi obszary trudności, z którymi mierzą się młodzi dorośli – zmagający się z przełomem pewnych etapów w życiu, wyborem ścieżki zawodowej, separacją z rodziny, adaptacją do nowego otoczenia, nawiązywaniem relacji romantycznych. Prowadzę także konsultacje seksuologiczne.

W wolnych chwilach zawzięcie szydełkuję, gram w gry planszowe, czytam i piję duże ilości herbaty.

Jak pracuję?

W swojej pracy korzystam z podejść różnych nurtów terapeutycznych. Szczególnie bliskie są mi metody poznawczo-behawioralne, ale staram się przede wszystkim dopasowywać techniki pracy do indywidualnych potrzeb klientów – korzystam też z technik mindfulness, narzędzi komunikacji Porozumienia Bez Przemocy, metod terapii ACT, czy DBT. Ważne jest dla mnie także dostrzeganie przeżywanych trudności z perspektywy systemowej.

Co jest dla mnie ważne?

W pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie relacji opartej na zaufaniu, w której istnieje bezpieczna, nieoceniająca przestrzeń dla klienta do dzielenia się swoimi trudnościami, myślami i emocjami. Staram się także skupiać na odkrywaniu zasobów i mocnych stron, które wspierają w procesie radzenia sobie. Kieruję się takimi wartościami jak empatia, akceptacja, uważność, szacunek i życzliwość, z dozą „zdrowego” dystansu i poczucia humoru.

Obszary wsparcia

 • wspieram osoby chcące lepiej radzić sobie ze stresem i regulacją emocji
 • pomagam w sytuacji spadku motywacji, wypalenia zawodowego, poczucia braku satysfakcji z życia
 • wspieram osoby przeżywające trudności w relacjach
 • pracuję z osobami borykającymi się z niskim poczuciem własnej wartości
 • udzielam wsparcia w kryzysie, w trudnych sytuacjach życiowych, w zmaganiu się z przełomem różnych etapów w życiu
 • wspieram osoby LGBT+, osoby poszukujące swojej tożsamości seksualnej/płciowej
 • pracuję z osobami doświadczającymi trudności w sferze seksualnej
 • pomagam osobom, które chciałyby pogłębić swój rozwój osobisty

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia (studia podyplomowe)
 • Uniwersytet Wrocławski, Psychologia (jednolite studia magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna)

Szkolenia:

 • Roczne Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Najnowsza perspektywa problemów i zaburzeń seksualnych - konferencja - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna 2019 i 2021 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uzależnienia behawioralne – Karan NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

 

 • Poradnia psychologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Stowarzyszenie „Telefon Pogadania”
 • Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy Instytucie Psychologii UWr
 • Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca w Częstochowie (praktykantka)
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi (praktykantka)

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW