Dominika Polkowska-Jaroszewicz

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Wtorek
konsultacje online, psychoterapeuta dorosłych
Języki: Polski

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 369). Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w pracy psychologa. Pracowałam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, PCPR oraz w charakterze wykładowcy. W swojej pracy korzystam z podejścia poznawczo-behawioralnego oraz terapii schematu. Istotne jest dla mnie budowanie dobrej, bezpiecznej relacji z drugim człowiekiem. Ważna jest dla mnie również akceptacja siebie, swoich doświadczeń, możliwości i ograniczeń. Lubię ludzi i ich historie, Islandię i wiosenne drzewa:)

Jak pracuję?

W swojej pracy korzystam z podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT) oraz terapii schematu. Dodatkowo wykorzystuję elementy dialektycznej terapii behawioralnej (DBT) i terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Co jest dla mnie ważne?

Ważne jest dla mnie budowanie dobrej, bezpiecznej relacji z drugim człowiekiem opartej na autentyczności i akceptacji. Wzmacniam wspólne zaangażowanie w proces zmiany, który ze swojej strony wspieram różnorodnymi metodami i technikami podejść opartych na dowodach naukowych. Wierzę, że każdy posiada potencjał i w swojej pracy staram się skupiać na mocnych stronach klienta, czasem pomagam mu je odkryć lub doceniać.

Obszary wsparcia

 • wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach, niskiej samooceny i spadku motywacji
 • pomagam osobom zmagającym się z  lękiem (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • prowadzę terapię osób z  OCD (zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, nerwicą natręctw ),
 • pracuję z osobami cierpiącymi na depresję, brak energii
 • wspieram osoby z zaburzeniami osobowości,

CZYTAJ WIĘCEJ

 • lęk o zdrowie,
 • zaburzenia pourazowe - wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • zaburzenia psychotyczne,
 • kryzys emocjonalny -  problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • wsparcie osób LGBT,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • myśli samobójcze, samookaleczenia

Wykształcenie:

 • Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Czteroletnia szkoła terapii poznawczo- behawioralnej (Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny nr 369)
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Psychologia

Szkolenia:

 • Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w zaburzeniach lękowych : Transformacja cierpienia w witalne życie - John Forsyth
 • Rysunki i metafory w psychoedukacji w terapii schematów - jak prosto przedstawić złożone zagadnienia - Olga Olszewska
 • Pacjenci z natręctwami w gabinecie psychoterapeuty - dr n. med. Maciej Żerdziński
 • Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z traumą i PTSD - dr Michael Duffy
 • 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT Benjamin Schoendorf
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP - cz. 1 i cz. 2 Matthew Menayas Skinta
 • Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki Joseph Ciarrochi
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość M.M. Skinta
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie Ray Owen
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) Thimothy Gordon
 • Terapia schematu: Specific treatment populations: Borderline and Narcistics Personality Disorders: pod patronatem ISST
 • Wyobrażenia w terapii poznawczej
 • Terapia schematu: Specific treatment populations: Dependant, Avoidant and Obsessive Compulsive Personality Disorders, pod patronatem ISST
 • Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT
 • Praca z młodzieżą z silną dysregulacją emocji, samookaleczeniami i tendencjami samobójczymi zastosowanie terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)
 • Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii, Kurs doskonalący: diagnostyka seksuologiczna dla psychologów
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, Farmakoterapia w leczeniu uzależnienia od alkoholu
 • Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Uzależnienie od seksu
 • Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie Terapia Behawioralna Dzieci Autystycznych

Doświadczenie zawodowe:

 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, Pruszków (Tworki), Szpital Psychiatryczny oddział dzienny psychoterapeutyczny oraz oddział stacjonarny; Psycholog, psychoterapeuta
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław, Psychoterapia; Psycholog, psychoterapeuta
 • Centrum Terapii PROMITIS Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa; Psycholog, psychoterapeuta
 • Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, Bydgoszcz Terapia uzależnień i współuzależnienia; Psycholog
 • European Lifestyles, Hunter’s Way, Beechwood Road South, Liverpool, L19 0LD, Ośrodek Specjalistyczny dla osób z wczesnym stadium demencji, uszkodzeniami mózgu i chorobami neurologicznymi; Osobisty asystent
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Nakło nad Notecią; Psycholog
 • Warsztat Terapii Zajęciowej, Nakło nad Notecią; Psycholog
 • Studium Policealne w Nakle nad Notecią pod patronatem Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Nauczyciel- wykładowca: psychologia
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Konsultacyjny, Aleksandrów Kujawski; Psycholog
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, Łódź; Psycholog (student)

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW