Karolina Wojciechowska

Ogólne informacje

Wrocław Zacisze:
Wtorek, Piątek,
psycholog dorosłych, psychoterapeuta dorosłych, psychodietetyk, Psycholog
Języki: Polski, Angielski

Jestem psycholożką z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym, psychodietetykiem, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutą
w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi zdobywałam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym we Wrocławiu, Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu im. J. Korczaka we Wrocławiu oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Edinburghu/ Szkocji (Royal Edinburgh Hospital), gdzie uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej (Psychotherapy Department Edinburgh).

Prywatnie jestem mamą czteroletniej żywiołowej dziewczynki, miłośniczką psów
i kotów, wypraw górskich, dobrej literatury i makramy.

Jak pracuję?

W swojej pracy opieram się na podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT). Dodatkowo wykorzystuje elementy dialogu motywującego. W procesie terapeutycznym podążam za klientem i jego gotowością oraz tempem do podjęcia zmiany. Bliskie jest mi holistyczne podejście do człowieka.

W swojej pracy korzystam również z narzędzi, które oferuje tzw. trzecia fala psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a w szczególności Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapia Schematów (TS).

Co jest dla mnie ważne?

Spotkanie z drugim człowiekiem oparte na bezwarunkowej akceptacji, szacunku, empatii i zaufaniu, otwartość na zmiany, uważność, kompetencje, etyka zawodowa.

Obszary wsparcia

 • Wspieram osoby doświadczające kryzysów życiowych, emocjonalnych (wynikających np. z utraty pracy, rozstania z partnerem czy straty bliskiej osoby)
 • Wspieram osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresje
 • Wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach interpersonalnych, obniżonej samooceny i spadku motywacji
 • Udzielam pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia odżywiania się
 • Wspieram osoby LGTB+
 • Pracuję z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwój osobisty
 • Prowadzę spotkania konsultacyjne w zakresie trudności rozwojowych oraz społeczno–emocjonalnych dzieci

 

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
  (w trakcie)
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka. Studia podyplomowe
 • Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Studia podyplomowe
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – Psychodietetyka. Studia podyplomowe
 • Uniwersytet Wrocławski. Psychologia. Studia magisterskie

Szkolenia: 

 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających lęku o zdrowie. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (dr Agata Kołodziejczyk, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych. Poznawczo-behawioralne metody pracy. Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – rozpoznawanie i postępowanie. Fundacja Prymus
 • Jeśli nie dojrzewanie to co? Jak zmieniają się trudne zachowania dzieci wraz z wiekiem. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci Młodzieży i Rodzin
 • Różne oblicza depresji w szkole, uczeń drażliwy, smutny czy leniwy? PTTPiB
 • Trening Umiejętności Społecznych. Centrum Szkoleniowe Soyer
 • Sztuka-twórczość-zmiana – wybrane techniki i metody arteterapeutyczne w pracy z grupą. Centrum Szkoleń Interdyscyplinarnych.
 • Uczenie zachowań osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. NODN
 • Teoria umysłu w praktyce. NODN
 • Wsparcie dla adolescentów, zapewnianie praw i zapobieganie przemocy domowej. City of Edinburgh Council
 • Szkolenie z zapobiegania agresji. Royal Edinburgh Hospital
 • Wprowadzenie do pracy z ofiarami przemocy seksualnej. Royal Edinburgh Hospital
 • Bezpieczne rozmowy – szkolenie w przeciwdziałaniu samobójstw. Royal Edinburgh Hospital
 • Trening relaksacyjny. Royal Edinburgh Hospital.
 • Wprowadzenie do terapii grupowej dla pacjentów szpitala psychiatrycznego. Royal Edinburgh Hospital
 • Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży - Centrum Terapii Dialog
 • Jak mogę o siebie zadbać, gdy mam ataki paniki - Sabina Sadecka. Terapia Akceptacji i Zaangażowania i terapia traumy
 • Jak mogę o siebie zadbać, gdy przechodzę przez okres żałoby - Sabina Sadecka. Terapia Akceptacji i Zaangażowania i terapia traumy
 • Wzbogać swój warsztat pracy o dialog motywujący. Centrum Terapii Dialog

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży. Dolnośląskie Centrum Pediatryczne we Wrocławiu im.J. Korczaka we Wrocławiu
 • Hospicjum Edinburgh/Szkocja
 • Szpital Psychiatryczny (Royal Edinburgh Hospital) Edinburgh/Szkocja
 • Centrum Terapii Promitis we Wrocławiu
 • Centrum Edukacyjne Smart we Wrocławiu
 • Przedszkole Integracyjne nr 93 we Wrocławiu (psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
 • Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu (psycholog szkolny)

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW