Elżbieta Flis Schynk

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Wtorek
terapeuta uzależnień, psychoterapeuta dorosłych
Języki: Polski

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz terapeutą uzależnień. Praca w oparciu o zasoby klienta jest integralnym elementem mojej praktyki terapeutycznej. Wartością jest dla mnie możliwość profesjonalnego wspierania drugiego człowieka w czasie trudnych doświadczeń, jak i towarzyszenie osobom dążącym do samorozwoju. Lubię harmonię, życie w zgodzie z sobą i trochę wiatru we włosach.

Jak pracuję?

Prowadzę terapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi. Dodatkowo w pracy wykorzystuję techniki terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), a także mindfulness oraz terapię schematów (TS).

Co jest dla mnie ważne?

Psychologia jest moją pasją i wierzę, że każdy może zmienić swoje życie, zmieniając nastawienie swojego umysłu. W pracy z drugą osobą ważna jest dla mnie autentyczna pełna zrozumienia i zaufania relacja, dzięki której skutecznie możemy wykorzystywać potencjał różnorodnych techniki terapeutycznych.

Obszary wsparcia

 • prowadzę diagnozę oraz terapię osób zmagających się z  uzależnieniem (alkohol, substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne),
 • wspieram osoby współuzależnionych oraz DDA,
 • pomagam w radzeniu sobie z lękiem, napadami paniki, lękiem o zdrowie i OCD,
 • wspieram osoby w kryzysie emocjonalnym, z obniżonym nastrojem, depresją, CHAD

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia pourazowe - wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • kryzys emocjonalny - problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • zaburzenia snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy),
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja),
 • trudności w określeniu/akceptacji orientacji seksualnej lub identyfikacji płciowej,
 • trudności w adaptacji kulturowej, wsparcie osób LGBT,
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • praca z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwój osobisty / samorozwój,
 • wsparcie rodziców w zakresie wzmacniania kompetencji wychowawczych,
 • diagnoza oraz terapia uzależnień (alkohol, substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne),
 • mobbing i trudności w pracy,
 • nadawanie sensu i poszukiwanie celu w życiu,
 • praca z osobami o niskiej samoocenie,
 • podejmowanie trudnych decyzji,
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii CTPB (z elementami terapii schematów i pracy z zaburzeniami osobowości). Czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie w trakcie
 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Kierunek: Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Kierunek: Praktyczna diagnoza psychologiczna
 • Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Kierunek: Psychologia; Specjalność: psychologia kliniczna
 • Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo administracyjne

Szkolenia:

 • 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT - Benjamin Schoendorf
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP cz. 1 Matthew Menayas Skinta
 • Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki Joseph Ciarrochi
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość M.M. Skinta
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie Ray Owen
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) Thimothy Gordon
 • Szkolenie: „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa
 • Szkolenie: „Coaching zasady, techniki oraz zajęcia praktyczne kurs intensywny” Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS Wrocław
 • Terapia Schematów - Coaching dla rodziców
 • Schema therapy for the narcissistic personality disorder
 • EMDR w terapii uzależnień: rozwój, zastosowania, nowe pomysły
 • E-psyche szkolenia: Certificate of completion for the two-part EMDR Basic Training - Uprawnienia II stopnia terapii EMDR w Polskim Towarzystwie Terapii EMDR
 • E-psyche szkolenia: Certificate of attendance – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Level One Training

Doświadczenie zawodowe:

 • NZOZ Centrum interwencji Kryzysowej KARAN, Wrocław:
  • Prowadzenie terapii pacjentów w ramach poradni rodzinnej;
  • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów „Podnoszenia kompetencji rodzicielskich”. Szkolenie dla osób z trudnościami związanymi z wychowaniem dzieci;
  • Terapia grupowa i indywidualna osób uzależnionych i współuzależnionych.
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu psycholog: staż kliniczny.

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW