Karolina Łobczowska

Ogólne informacje

Online:
Piątek
konsultacje online, psychoterapeuta dorosłych
Języki: Polski

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS. Na co dzień staram się pamiętać o tym, żeby celebrować małe szczęścia, bo przecież głównie z nich składa się życie. Ważni są dla mnie ludzie i ich autentyczna bliskość, mój kot oraz natura.

Jak pracuję?

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT). W pracy z klientami wykorzystuję również elemety dialektycznej terapii behawioralnej (DBT) i psychoterapii schematu. Bliskie są mi również techniki mindfulness i arteterapia.

Co jest dla mnie ważne?

We współpracy z drugim człowiekiem szczególnie ważne jest dla mnie zmniejszenie cierpienia emocjonalnego w możliwie jak najkrótszym okresie czasu. Ważny jest dla mnie cel, jaki chce osiągnąć klient. Zachęcam do rozwoju i przełamywania własnych ograniczeń, przy czym cały czas towarzyszę w tym procesie i wspieram w pokonywaniu pojawiających się trudności.

Obszary wsparcia

 • pracuję z osobami zmagającym się z zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • pracuję z osobami z zaburzeniami osobowości,
 • wspieram osoby w kryzysie emocjonalnym problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • wspieram osoby doświadczające: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia afektywne (depresja, ChAD),
 • zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD/ nerwica natręctw),
 • lęk o zdrowie,
 • zaburzenia osobowości, kryzys emocjonalny – problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji, trudności w adaptacji kulturowej,
 • wsparcie osób LGBT,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • praca z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwój osobisty / samorozwój,
 • praca z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami,
 • diagnoza psychologiczna (badania funkcji poznawczych, intelektu, osobowości),
 • myśli samobójcze, samookaleczenia,
 • nadawanie sensu i poszukiwanie celu w życiu,
 • praca z osobami o niskiej samoocenie

Wykształcenie:

      Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Humanistycznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii, Wrocław

      Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (ukończony I stopień szkolenia)

      Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, jednolite studia magisterskie: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna

Szkolenia:

 • Poznawczo -behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A.Freemana, 21-22.11.2020; organizator: Poza Schematami: mgr Anna Ćwiklińska
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem, 25.10.2020; organizator: Poza Schematami, prowadzenie: Dr n. med. Artur Kołakowski
 • Terapia Schematów, 24-24.03.2021, prowadzenie: dr Olga Olszewska
 • Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki – Joseph Ciarrochi
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP – cz. 2 – Matthew Menayas Skinta
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – Thimothy Gordon
 • Model DNA-V oraz Good Behavior Game (GBG) Młodzieżowy model akceptacji, uważności i psychologii pozytywnej
 • Szkolenie "Wybrane metody diagnozy w praktyce" – stosowanie i interpretacja testu MMPI oraz SCID II
 • 33rd Annual Conference of the European Health Psychology Society “Individuals and Professionals: Cooperation to Health”. Dubrovnik (Chorwacja), wrzesień 2019 (udział czynny)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie. Gdańsk, 10-12 Maja 2018
 • XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Toruń, 15-17 Września 2017 (udział czynny)

Doświadczenie zawodowe:

      Uniwersytet SWPS, Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem CARE-BEH (pracownik naukowo-badawczy)

      Klinika Zdrowego Umysłu (psycholog, psychoterapeuta)

      Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu – oddział dzienny (psycholog)

      Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania (psycholog)


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW