Agata Chyżewska

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Poniedziałek
terapeuta uzależnień, psychoterapeuta młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji i certyfikowaną psychoterapeutką uzależnień. Studia realizowałam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, po czym rozpoczęłam Studium Terapii Uzależnień w Fundacji Dobrostanu Ogólnego, by zostać Specjalistą psychoterapii uzależnień. Obecnie jestem także w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od siedmiu lat chętnie uczestniczę w różnych szkoleniach i konferencjach by rozwijać swoje umiejętności oraz dzielić się doświadczeniami z osobami pracującymi w podobnych obszarach. Jestem miłośniczką kotów, pieczenia ciast i Hiszpanii. Bardzo lubię gotować!

Jak pracuję?

W swojej pracy wykorzystuję głównie podejście poznawczo - behawioralne, jednak nie ograniczam się do niego. Korzystam z różnych nurtów, by starać się jak najlepiej zrozumieć problem. Bliska jest mi także terapia schematów.

Co jest dla mnie ważne?

W kontakcie cenię szczerość, współpracę i chęć podążania wspólną ścieżką, by opierając się na zasobach dojść do wybranych celów. Ważna dla mnie jest autentyczna relacja oparta bezwarunkowej akceptacji.

Obszary wsparcia

 • prowadzę psychoterapię indywidualną osób uzależnionych i mających problem z nadużywaniem substancji lub behawioralny,
 • pracuję z osobami mającymi problem z lękiem, somatyzacją, fobią, zaburzeniami odżywiania, problemami związanymi ze stresem, agresją,
 • wspieram i pomagam osobom współuzależnionym, DDA, DDD,
 • wspieram w kryzysie, trudnościach m. in. związanych z relacją, niską samooceną, wypaleniem zawodowym, stresem, ale także wszelkich innych,
 • pomagam pogłębić wiedzę o sobie, wspieram rozwój osobisty

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (w trakcie)
 • Fundacja Dobrostanu Ogólnego - studia podyplomowe – Specjalista Psychoterapii Uzależnień
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – studia podyplomowe – Praktyczna Diagnoza Psychologiczna
 • Kurs Interwencji Kryzysowej, grupa ARCAN - rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – Wydział Psychologii – studia magisterskie, specjalność: Psychologia Kliniczna

Szkolenia:

 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Terapia schematów
 • Centrum Psychoterapii i Poradnictwa PHANARI - Techniki wyobrażeniowe w terapii schematów. Jak je stosować w pracy online?
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Techniki poznawcze i behawioralne w terapii CBT
 • Studio Psychologiczne Joanna Węglarz - Trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • SWPS - Diagnoza Kliniczna w praktyce psychologicznej
 • KARAN - Szkolenie w zakresie problematyki dotyczącej hazardu lub innych uzależnień behawioralnych
 • GIPIS ARCAN - Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej
 • Zakład Karny w Kłodzku - oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo (2018r. - obecnie)
 • Zakład Karny w Brzegu (2021r. - obecnie)
 • Agata Chyżewska Gabinet Psychologiczny (2019r. - obecnie)
 • Centrum Rozwoju i Wsparcia w Brzegu (2020r. - obecnie)
 • Radzimowice - ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia (2022r. - obecnie)
 • Fundacja PROBUS - Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ząbkowicach Śląskich (2019r - 2021r.)
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku - Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (2017-2019r.)
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku - Oddział Psychiatryczny Ogólny, Oddział psychiatryczny o podstawowym st. zabezpieczenia, Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym st. zabezpieczenia (praktyki)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku (praktyki)
 • Radzimowice - ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia (staż)
 • Zakład Karny w Kłodzku - Oddział dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych (praktyki)
 • Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ "Nowy Dworek" (staż)
 • Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach (staż)
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Dzienny Oddział Terapii Uzależnień (praktyki)

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW