Aneta Okarma

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Piątek
konsultacje online, psycholog dorosłych, interwent kryzysowy, psychoterapeuta dorosłych, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psycholożką, coachem ICF i ICC, interwentką kryzysową, aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzę coaching, terapię i konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych. Moje ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe (w obszarze HR, szkoleń, rozwoju) pomaga mi dobrze rozumieć trudności, z jakimi – na gruncie zawodowym i prywatnym - borykają się moi klienci. Szukam dla nich efektywnych metod wsparcia najlepiej dopasowanych do ich problemów oraz uczę, jak samodzielnie radzić sobie z przeciwnościami w przyszłości.

Prywatnie czerpię radość z obserwowania samodzielnej drogi życiowej dorosłego syna, pielęgnowania ważnych dla mnie relacji, podróży i poznawania (głównie poprzez taniec) kultury flamenco.

Jak pracuję?

W pracy z klientem czerpię z wielu podejść terapeutycznych, głównie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), ale również ericksonowskiej, skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), racjonalnej terapii zachowania (RTZ), czy technik mindfulness. Obecnie fascynują mnie nurty Trzeciej Fali CBT, w szczególności terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) i terapia schematów (TS).

Co jest dla mnie ważne?

Ponad wszystko – relacja oparta na autentyczności, otwartości, zaangażowaniu i zaufaniu. Akceptacja i zrozumienie. Wspieranie klienta w dążeniu do jego celów, prowokowanie do „wzrastania”, ponieważ wierzę, że każdy może odbudować i wzmocnić swoją wewnętrzną siłę. Cenię sobie dystans i poczucie humoru.

Obszary wsparcia

 • wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach zawodowych i z osobami bliskimi
 • pomagom osobom w stanie wzmożonego napięcia, stresu, wypalenia zawodowego lub braku motywacji do działania
 • wspieram osoby w kryzysie emocjonalnym i problemami w radzeniu sobie z przeżywaniem intensywnych emocji
 • pracuję z osobami borykającymi się z problemami związanymi z poczuciem własnej wartości, niskiej samooceny, samoakceptacją lub asertywnością
 • wspieram osoby w nauce podejmowania trudnych decyzji, realizacji planów i zmianie nawyków
 • utrata sensu działania, życia, odczuwanie obniżonego nastroju
 • pracuję z osobami doświadczającymi lęków i stanów depresyjnych (zaburzenia lękowe, depresja)
 • pomagam osobom z zaburzeniami snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy)
 • wspieram w kryzysach życiowych: zawodowych, rozstania, rozwodu, żałoby, straty, choroby
 • pracuję z osobami pragnącymi pogłębić swoją samoświadomość, rozwój osobisty/ samorozwój

Wykształcenie: 

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Akademia Motywacji i Edukacji, w trakcie)
 • Studium Interwencji Kryzysowej (Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Certyfikowany Coach ICF ACC (International Coach Federation)
 • Certyfikowany Coach ICC (International Coaching Community)
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Wrocławski Instytut Psychoterapii)
 • Racjonalna Terapia Zachowania (CPI Training)
 • Studium Mediacji (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
 • Kurs Terapii Ericksonowskiej (Wrocławski Instytut Psychoterapii)
 • Coaching grupowy i zespołowy (NOVO)
 • Action Learning Coach (World Institute for Action Learning)
 • Design Thinking Moderator (Design Thinking Institute)
 • Certyfikowany Trener FRIS
 • Certyfikowany Trener DiSC
 • Certyfikowany Konsultant FACET5
 • Akademia Trenera – DGA Human Capital Management
 • Szkoła Trenerów Biznesu „Moderator”
 • Psychologia, Uniwersytet Wrocławski

Szkolenia: 

 • Terapia bezsenności w ujęciu terapii ACT (Sabina Sadecka)
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających depresji. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (ITPB, dr Agata Kołodziejczyk)
 • Techniki wyobrażeniowe w terapii schematu (ITPB, Olga Olszewska)
 • Wprowadzenie do terapii schematu (ITPB, Olga Olszewska)
 • Terapia ACT w somatycznych chorobach przewlekłych i chronicznym bólu (Sabina Sadecka)
 • Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (Patricia Zurita Ona)
 • Niezbędnik terapeuty ACT: konceptualizacja przypadku, planowanie interwencji, przebieg terapii (Sabina Sadecka)
 • Psychoterapia poznawcza zaburzeń lękowych i afektywnych (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie (Ray Owen)
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) (Thimothy Gordon)
 • ACT – Terapia Akceptacji i Zaangażowania (IPRI, Sabina Sadecka)
 • MBSR (8-tygodniowy kurs redukcji stresu oparty na uważności, Tomasz Kryszczyński)
 • Styl prowokatywny – tło i narzędzia (Provocare, Noni Hofner)
 • Coaching prowokatywny (Metamorfoza, Tomasz Kowalik)
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w coachingu (Grupa Active Change)
 • Zen coaching (Metamorfoza, Richard Bolstad)
 • praktyka własna, psycholog
 • Qubus Hotel Management Sp. z o.o. Kierownik Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Centrum Niderlandzkie Sp. z o.o. Trener – konsultant, Doradca personalny

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW