Natalia Bajkowska

psychoterapeuta systemowy par

Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Zajmuję się psychoterapią indywidualną, psychoterapią par i rodzin, doradztwem i diagnostyką psychologiczną. W praktyce terapeutycznej ważne jest dla mnie zorientowanie na zasoby i mocne strony klienta oraz pomoc w ich odnalezieniu.

Obszary wsparciaWykształcenieDoświadczenie
 • prowadzę psychoterapię indywidualną (zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne)
 • wspieram osoby z trudnościami emocjonalnymi, interpersonalnymi, doświadczającymi przewlekłego stresu, problemów w życiu osobistym i zawodowym, borykającymi się z niskim poczuciem własnej wartości
 • prowadzę psychoterapię par, rodzin (trudności w relacjach, konflikty, kryzysy w związku/rodzinie)
 • prowadzę interwencję kryzysową w sytuacji utraty (żałoba, rozwód, utrata pracy), przemocy, przewlekłej choroby, migracji, myśli rezygnacyjnych
 • wspieram osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne i ich rodziny
 • zajmuję się diagnostyką psychologiczną (badania funkcji poznawczych, intelektu, osobowości)
 • zajmuję się rehabilitacją funkcji poznawczych
 • Kursu Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
 • Kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
 • Szkolenie z zasad i interpretacji MMPI-2 rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej organizowany przez grupę Arcan
 • Poradnia Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia

Psychicznego (psycholog, psychoterapeuta) ;

 • Zespół Leczenia Środowiskowego przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego (psycholog);
 • Poradnia Psychologiczna – Psychiatryczna – Seksuologiczna Alter Ego we Wrocławiu (psycholog, psychoterapeuta indywidualny, psychoterapeuta par);
 • Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Oddział Leczenia Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych; Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień (psycholog)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, telefon zaufania (psycholog),
 • VII Oddziale Stacjonarny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego (psycholog, terapeuta)
 • Uniwersytet SWPS (pracownik dydaktyczny)
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa (pracownik dydaktyczny)
 • Staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,