Malwina Dziadas

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Środa
konsultacje online, konsultacje rodzicielskie, psychoterapeuta młodzieży, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Języki: Polski

Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralna (w trakcie szkolenia), pedagogiem specjalnym oraz absolwentką studiów magisterskich z filozofii. Ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży, wspieram dzieci u których występują problemy rozwojowe (spektrum autyzmu, zespół Aspergera, ADHD, problemy z nauką oraz wtórne wobec nich
problemy emocjonalne), prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych, wspieram rodziców
doświadczających wyzwań w radzeniu sobie z trudnościami swoich dzieci. Uważam, że terapia powinna być ukierunkowana na rozwój nowych umiejętności, zrozumiała dla osoby biorącej w niej udział, a gabinet terapeuty powinien stanowić bezpieczną przystań dla uczestnika terapii oraz jego rodziny. W życiu osobistym spełniam się w roli mamy dwóch dziewczynek (dwu i czteroletniej) oraz małego, dwumiesięcznego pieska. Najbardziej relaksuje mnie jazda na rowerze po górach oraz na nartach biegowych. Nie ma dla mnie góry nie do zdobycia. Uwielbiam czytać książki oraz gotować.

Jak pracuję?

W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego, często pracuje
metodami czysto behawioralnymi, szczególnie w przypadku wspierania osób ciepiących na
zaburzenia neurorozwojowe. Nie jest mi obca terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
Na zajęciach grupowych – Treningach Umiejętności Społecznych – wykorzystuję dramę oraz
pracę metodą "Czas w kręgu".

Co jest dla mnie ważne?

W pracy z młodymi osobami najważniejsze są dla mnie: zaufanie, zrozumienie, relacja,
autentyczność, otwartość oraz poczucie humoru. Ponadto istotne są dla mnie skuteczność i
efektywność w doborze metod pracy oraz otwartość na nabywanie nowych umiejętności.

Obszary wsparcia

 • prowadzę terapię behawioralną dzieci mających trudności w relacjach społecznych oraz
  trudności w nauce
 • wspieram rodziców doświadczających trudności w wychowaniu swoich dzieci (cierpiących
  na zaburzenia rozwojowe lub zaburzenia zachowania)
 • wspieram nauczycieli uczących dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
 • prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży cierpiącej na depresję, zaburzenia lękowe w tym
  lęk społeczny, fobie, napady paniki
 • wspieram dzieci i młodzież doświadczających spadku motywacji oraz niskiej samooceny
 • prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych
 • wspieram dzieci i młodzież w nabywaniu nowych umiejętności społecznych, szybszej adaptacji do nowych wyzwań oraz radzeniu sobie ze stresem oraz trudnościami

Wykształcenie:

 • Studium Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (czteroletnie studia
  podyplomowe – w trakcie)
 • Kurs bazowy (3-modułowy) "Terapia behawioralna w teorii i praktyce" – Polskie
  Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • Podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Oligofrenopedagogika – AWF – Studia podyplomowe
 • Resocjalizacja – DSW – Studia magisterskie
 • Filozofia – Uniwersytet Wrocławski – Studia magisterskie

 

Szkolenia: 

 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (Dominika Polkowska-Jaroszewicz, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających depresji. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (dr Agata Kołodziejczyk, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Szkolenia behawioralne: "Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji", "Techniki SAZ w pracy z grupą", "Tworzenie środowiska terapeutycznego", "Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania", " Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób
  z zaburzeniami rozwojowymi" – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • "Kod zachowania" – skuteczne strategie postępowania z uczniami z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i i lękowymi
 • "Wykluczenie w środowisku szkolnym" – działania profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu z grupy
 • "Dziecko i nastolatek z zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole i społeczeństwie – problemy i rozwiązania"
 • "Jeśli nie nauczanie indywidualne to co?" - problemy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w szkole
 • "Mediacje rówieśnicze"
 • "Podstawy skutecznego motywowania"
 • "Uzależnienia, alkoholizm, narkomania"
 •  "Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy w rodzinie"
 • "Warsztaty antydyskryminacyjne"

• Zespół Szkolno-przedszkolny nr 21
• Szkoła Podstawowa nr 61
• Centrum Rehabilitacyjno-diagnostyczne "Promyk Słońca"
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16
• Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
• Dom Socjalny dla Bezdomnych mężczyzn, Stowarzyszenie "Ludzie ludziom"
• Stowarzyszenie na rzecz promocji zdrowia CURATUS
• Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość
• Fundacja Dom Pokoju


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW