Malwina Dziadas

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Środa, Czwartek,
konsultacje online, konsultacje rodzicielskie, psychoterapeuta młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Języki: Polski

Z wykształcenia jestem filozofem, pedagogiem specjalnym (resocjalizacja) oraz oligofrenopedagogiem. Obecnie rozwijam swoje umiejętności w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Wspieram dzieci u których występują problemy rozwojowe (spektrum autyzmu, zespół Aspergera, ADHD, problemy z nauką oarz wtórne wobec nich problemy emocjonalne), prowadzę Trening Zastępowania Złości (ART), wspieram rodziców doświadczających trudności w radzeniu sobie z trudnościami swoich dzieci.

Jako psychoterapeuta osób dorosłych wspieram osoby w zakresie problemów z lękiem, bądź w zaburzeniach nastroju (depresja, choroba dwubiegunowa), zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, trudnościach adaptacyjnych oraz w radzeniu sobie ze stresem . Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Uważam, że terapia powinna być ukierunkowana na rozwój nowych umiejętności, zrouzmiała dla osoby biorącej w niej udział, a gabinet psychoterapeuty powinien stanowić bezpieczną przystań dla uczestnika terapii oraz jego rodziny. W życiu osobistym spełniam się w roli mamy dwóch dziewczynek (trzy i pięcioletniej) oraz - kochającej spacery – suczki Feli. Najbardziej relaksuje mnie jazda na rowerze po górach oraz na nartach biegowych.  Nie ma dla mnie góry nie do zdobycia. Uwielbiam czytać książki oraz gotować.

Jak pracuję?

W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego, często pracuje  metodami czysto behawioralnymi,szczególnie w przypadku wspierania osób ciepiących na zaburzenia neurorozwojowe. Nie jest mi obca terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Z pasją realizuję się podczas zajęć grupowych Treningów Zastępowania Złości.

Co jest dla mnie ważne?

W pracy z ludźmi najważniejsze są dla mnie: zaufanie, zrozumienie, relacja, autentyczność, otwartość oraz poczucie humoru. Ponadto istotne są dla mnie skutecznośc i efektywność w doborze metod pracy oraz otwartość na nabywanie nowych umiejętności.

Obszary wsparcia

 • prowadzę terapię behawioralną dzieci mających trudności w relacjach społecznych oraz trudności w nauce
 • wspieram rodziców doświadczających trudności w wychowaniu swoich dzieci (ciepiących na zaburzenia rozwojowe lub zaburzenia zachowania)
 • wspieram nauczycieli uczących dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
 • prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży cierpiącej na depresję, zaburzenia lękowe w tym lęk społeczny, fobie, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
 • wspieram dzieci i młodzież doświadczających spadku motywacji oraz niskiej samooceny
 • prowadzę Treningi Zastępowania Złości (ART)
 • wspieram dzieci i młodzież w nabywaniu nowych umiejętności społecznych, szybszej adaptacji do nowych wyzwań oraz radzeniu sobie ze stresem oraz trudnościami
 • wspieram osoby dorosłe w radzeniu sobie z zaburzeniami nastroju oraz w raedzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi
 • pomagam osobom cierpiącym na zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Wykształcenie:

 • Studium Psychoterapii Ponawczo-Behawioralnej Uniwersystetu SWPS (czteroletnie studia podyplomowe – w trakcie)
 • Kurs bazowy (3-modułowy) "Terapia behawioralna w teorii i praktyce" – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Oligofrenopedagogika – AWF – Studia podyplomowe
 • Resocjalizacja – DSW – Studia magisterskie
 • Filozofia – Uniwersystet Wrocławski – Studia magisterskie

Szkolenia: 

 • Międzynarodowe Szkolenie Trenerskie w zakresie Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART, Lecznica Dusz
 • Szkolenie dotyczące leczenia zaburzenia Stresowego Pourazowego na gruncie psychoterapii ponawczo-behawioralnej, Szkoła pSychoterapii Ponawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS.
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Poznawczo-behawioralne metody pracy; ITPB
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających depresji. Poznawczo-behawioralne metody pracy, ITPB
 • Szkolenia behawioralne: "Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji", "Techniki SAZ w pracy z grupą", "Tworzenie środowiska terapeutycznego", "Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania", " Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi" – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • "Kod zachowania" – skuteczne strategie postępowania z uczniami z zaburzeniami opzycyjno-buntowniczyi i lękowymi
 • "Wykluczenie w środowisku szkolnym" – działania profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu z grupy
 • "Dziecko i nastolatek z zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole i społeczeństwie – problemy i rozwiązania"
 • "Jeśli nie nauczanie indywidualne to co?" - problemy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w szkole
 • "Mediacje rówieśnicze"
 • "Podstawy skutecznego motywowania"
 • "Uzależnienia,alkoholizm, nakomania"
 • "Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy w rodzinie"
 • "Warsztaty antydyskryminacyjne"

 

 • Zespóły Szkolno-przedszkolne
 • Szkoły Podstawowe
 • Centrum Rehabilitacyjno-diagnostyczne "Promyk Słońca"
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
 • Dom Socjalny dla Bezdomnych mężczyzn, Stowarzyszenie "Ludzie ludziom"
 • Stowarzyszenie na rzecz promocji zdrowia CURATUS
 • Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość
 • Fundacja Dom Pokoju

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW