Malwina Dziadas

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Środa
konsultacje online, konsultacje rodzicielskie, psychoterapeuta młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Języki: Polski

Z wykształcenia jestem filozofem i pedagogiem specjalnym ze specjalnością resocjalizacja oraz ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Obecnie rozwijam swoje umiejętności w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej – jestem terapeutą w trakcie szkolenia. Prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży, wspieram dzieci u których występują problemy rozwojowe (spektrum autyzmu, zespół Aspergera, ADHD, problemy z nauką oarz wtórne wobec nich problemy emocjonalne), prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych, wspieram rodziców doświadczających trudności w radzeniu sobie z trudnościami swoich dzieci. Ponadto pracuję również jako psychoterapeuta osób dorosłych. Problemy, którymi najczęściej się zajmuję to wszelkiego rodzaju zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne oraz zaburzenia nastroju. Uważam, że terapia powinna być ukierunkowana na rozwój nowych umiejętności, zrouzmiała dla osoby biorącej w niej udział, a gabinet terapeuty powinien stanowić bezpieczną przystań dla uczestnika terapii oraz jego rodziny. W życiu osobistym spełniam się w roli mamy dwóch dziewczynek (trzy i pięcioletniej) oraz - kochającej spacery – suczki Feli. Najbardziej relaksuje mnie jazda na rowerze po górach oraz na nartach biegowych. Nie ma dla mnie góry nie do zdobycia. Uwielbiam czytać książki oraz gotować.

Jak pracuję?

W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego, często pracuje metodami czysto behawioralnymi, szczególnie w przypadku wspierania osób ciepiących na zaburzenia neurorozwojowe. Nie jest mi obca terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Na zajęciach grupowych – Treningach Umiejętności Spoełecznych – wykorzystuję dramę oraz pracę metodą "Czas w kręgu".

Co jest dla mnie ważne?

W pracy z ludźmi najważniejsze są dla mnie: zaufanie, zrozumienie, relacja, autentyczność, otwartość oraz poczucie humoru. Ponadto istotne są dla mnie skutecznośc i efektywność w doborze metod pracy oraz otwartość na nabywanie nowych umiejętności.

Obszary wsparcia

 • prowadzę terapię behawioralną dzieci mających trudności w relacjach społecznych oraz trudności w nauce
 • wspieram rodziców doświadczających trudności w wychowaniu swoich dzieci (ciepiących na zaburzenia rozwojowe lub zaburzenia zachowania)
 • wspieram nauczycieli uczących dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
 • prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży cierpiącej na depresję, zaburzenia lękowe w tym lęk społeczny, fobie, napady paniki
 • wspieram dzieci i młodzież doświadczających spadku motywacji oraz niskiej samooceny
 • prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych
 • wspieram dzieci i młodzież w nabywaniu nowych umiejętności społecznych, szybszej adaptacji do nowych wyzwań oraz radzeniu sobie ze stresem oraz trudnościami
 • wspieram osoby dorosłe w radzeniu sobie z zaburzeniami nastroju oraz w raedzeniu sobie z aburzeniami lękowymi
 • pomagam osobom cierpiącym na zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Wykształcenie:

 • Studium Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (czteroletnie studia
  podyplomowe – w trakcie)
 • Kurs bazowy (3-modułowy) "Terapia behawioralna w teorii i praktyce" – Polskie
  Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • Podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Oligofrenopedagogika – AWF – Studia podyplomowe
 • Resocjalizacja – DSW – Studia magisterskie
 • Filozofia – Uniwersytet Wrocławski – Studia magisterskie

 

Szkolenia: 

 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (Dominika Polkowska-Jaroszewicz, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających depresji. Poznawczo-behawioralne metody pracy. (dr Agata Kołodziejczyk, Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej)
 • Szkolenia behawioralne: "Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji", "Techniki SAZ w pracy z grupą", "Tworzenie środowiska terapeutycznego", "Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania", " Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób
  z zaburzeniami rozwojowymi" – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • "Kod zachowania" – skuteczne strategie postępowania z uczniami z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i i lękowymi
 • "Wykluczenie w środowisku szkolnym" – działania profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu z grupy
 • "Dziecko i nastolatek z zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole i społeczeństwie – problemy i rozwiązania"
 • "Jeśli nie nauczanie indywidualne to co?" - problemy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w szkole
 • "Mediacje rówieśnicze"
 • "Podstawy skutecznego motywowania"
 • "Uzależnienia, alkoholizm, narkomania"
 •  "Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy w rodzinie"
 • "Warsztaty antydyskryminacyjne"

• Zespoły Szkolno-Przedszkolne
• Szkoły Podstawowe
• Centrum Rehabilitacyjno-diagnostyczne "Promyk Słońca"
• Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
• Dom Socjalny dla Bezdomnych mężczyzn, Stowarzyszenie "Ludzie ludziom"
• Stowarzyszenie na rzecz promocji zdrowia CURATUS
• Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość
• Fundacja Dom Pokoju


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW