Aleksandra Mokrzycka

Ogólne informacje

Wrocław Zacisze:
Poniedziałek
Oleśnica:
Środa
psycholog dorosłych, psychoterapeuta dorosłych, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, terapeutą schematu w procesie certyfikacji. Pracując z klientami szczególną uwagę poświęcam nawiązaniu relacji opartej na szacunku i współpracy. Poza prywatną praktyką, doświadczenie zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego (m.in. Poradni Przyklinicznej Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu). Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz do Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT). Prywatnie lubię oglądać i czytać reportaże, biografie, bo ciekawią mnie ludzie, a także spacery wśród zieleni i ciszę, dzięki której odpoczywam.

Jak pracuję?

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT), w swojej pracy wykorzystuję dodatkowo techniki terapeutyczne tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych: terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) i terapii schematu (ST).

Co jest dla mnie ważne?

Cechuje mnie współczucie i empatia, które wykorzystuję do wzmacniania swoich klientów. Podstawą mojej pracy jest przywiązanie i głęboka relacja. Dobieram metody i techniki pracy, tak, aby były one dopasowane do indywidualnego kontekstu klienta. Niezwykle ważne jest dla mnie podejście oparte na współpracy i otwarty dialog z klientem.

Obszary wsparcia

 • prowadzę terapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi w zakresie psychoterapii zaburzeń lękowych (m.in. nerwica lękowa, fobia społeczna, lęk uogólniony, napady lęku panicznego),
 • prowadzę terapię indywidualną zaburzeń nastroju: depresja, choroba afektywna-dwubiegunowa, dystymia,
 • pracuję z osobami zmagającymi się z przewlekłym bólem,
 • wspieram osoby w radzeniu sobie ze stresem i z trudnościami w budowaniu relacji interpersonalnych

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD/ nerwica natręctw),
 • lęk o zdrowie,
 • zaburzenia pourazowe wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • zaburzenia osobowości,
 • kryzys emocjonalny problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • zaburzenia snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy),
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja),
 • trudności w określeniu/akceptacji orientacji seksualnej lub identyfikacji płciowej,
 • wsparcie osób LGBT,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • praca z osobami dążącymi do samorozwoju,
 • praca z osobami zmagającymi się z przewlekłym bólem,
 • okołoporodowe zaburzenia nastroju, depresja poporodowa,
 • praca z osobami o niskiej samoocenie,
 • podejmowanie trudnych decyzji,
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, Wrocław
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS (dawniej: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) we Wrocławiu, psychologia, specjalność psychologia kliniczna i psychologia społeczna

Szkolenia:

 • Terapia schematów w narcyzmie warsztat  prowadzony przez dr Wendy Behary , 14-22.05.2022 roku, 16  godzin zegarowych
 • Integracyjna psychoterapia C-PTSD i zaburzeń dysocjacyjnych warsztat  prowadzony przez dr Kathy Steele , 23-24.04.2022 roku, 10 godzin zegarowych
 • Kontekstualna terapia schematów. Sposób na funkcjonalne wzmocnienie Zdrowego Dorosłego warsztat  prowadzony przez dr Eckharda Roedigera , 15-16.01.2022 roku, 16  godzin zegarowych
 • Terapia schematów – praca z pacjentami przejawiającymi osobowość z wiązki C (osobowość zależna, unikająca i obsesyjno-kompulsyjna) warsztat  prowadzony przez Małgorzatę Bielak, COGITO, 17-18.10. 2021 roku, 20  godzin dydaktycznych
 • Szkoła Terapii Schematów Osób Dorosłych - szkolenie teoretyczne w wymiarze 40 godzin dydaktycznych niezbędne do ubiegania się o certyfikat ISST,  pod kierownictwem Magdaleny Gulcz i Remco van der Wijngaarda w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie
 • Praca z parą pozostającą w nasilonym konflikcie. Paradygmat poznawczo-behawioralny - warsztat  prowadzony przez Wojciecha Stefaniaka, INTER EGO
 • Zastosowanie technik wyobrażeniowych i doświadczeniowych w pracy z parami - warsztat  prowadzony przez Martę Barabasz, INTER EGO
 • Praca z parą w sytuacji zdrady. Paradygmat poznawczo behawioralny - warsztat  prowadzony przez Wojciecha Stefaniaka, INTER EGO
 • Z kim i o czym rozmawiamy, czyli diagnoza i konceptualizacja w poznawczo behawioralnej terapii par warsztat  prowadzony przez Wojciecha Stefaniaka, INTER EGO
 • Praca z trybami schematów - szkolenie prowadzone przez Aleksandrę Defranc (HUMANA)
 • Paca z nieadaptacyjnymi schematami - techniki doświadczeniowe - szkolenie prowadzone przez Aleksandrę Defranc (HUMANA)
 • Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) - szkolenie prowadzone przez terapeutkę ACT - Sabinę Sadecką
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie – Ray Owen
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – Thimothy Gordon
 • Praca z nieadaptacyjnymi schematami – techniki doświadczeniowe – Warszawa, 29 sierpnia 2020 roku, HUMANA, prowadząca; Aleksandra Defranc
 • Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) – Kraków, 11-12 lipca 2020, Instytut Psychoterapii i Rozwoju Integralnego, prowadząca: Sabina Sadecka
 • Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (ACT/ERP przy OCD) – webinar online, UCZE SIE ACT, prowadząca: Patricia Zurita Ona
 • Akademia profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, Fundacja Dobrostanu Ogólnego (we współpracy z PARPA), Wrocław
 • Roczne Studium Terapii Rodzin, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław
 • Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym, Uniwersytet SWPS, Wrocław
 • Zastosowanie skali ACE III (Addenbrooke Cognitive Examination Scale) w ocenie funkcji poznawczych i diagnostyce różnicowej, kurs on-line Glasgow University i National Health Service Scotland

Doświadczenie zawodowe:

 • Poradnia Przykliniczna Zdrowia Psychicznego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego, Klinika Psychiatrii (psycholog, psychoterapeuta)
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu (prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii różnic indywidualnych)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu (psycholog stażysta)

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW